חיפוש באתר

הצגת תוכנית מתחם זיו

עופר פותח: העיר צריכה לגדול, הקף האוכלוסיה עמוד לצמוח, יש דרישה לותר על שטחים פתוחים במערב העיר,אגף התכנון במסגרת זו מנסים להתארגן לכל המערכות לציפוף ויעול הקרקע. האגף עוסק בייעול במוקדי הציבור בעיר על מנת שנוכל לקלוט את האוכלוסיה שתגיע בכל השכונות. התוכנית כוללת פונקציות לשכונה ופרויקטים של דיור חברתי כפי שניתן לעשות כיום. לגבי תהליכים חוקיים: התרי הבניה יהיו בהתאם לתוכניות המאושרות, זה שברור לנו. היום התוכניות מאפשרות שימושים ציבוריים והעירייה יכולה לממש בהתאם לתוכנית המאושרת , ככל שהעירייה תרצה לקדם תוכניות נוספות שאינם חלק מהתבע הקיימת נצטרך להפקיד תבע חדשה שתהיה פתוחה לציבור להתנגדויות,
התוכניות היא מפורטת ורבת שלבים , על מנת לממש באופן יעיל את השטח אנחנו צריכים את החזון שלנו למקום.

עמוס: לאורך רחוב אהרונוב בית ספר יסודי, מבנה עתודי, תיכון זיו מתרחב, מתחם חינוך עם מגרש כדורגל שלא ניתן לבנות עליו. השטח הכולל של המתחם הוא 53 דונם. קיים ציר המשכי שמגיע מרמת בית הכרם נכנס למתחם ונכנסים מהמפלס של רחוב ברכיהו. הכיכר הגדולה, מרכז ספורט חדש וגדול שעשוי לכלול בריכה . מבנה המתנס יהיה פי 6 מגודלו כיום על הגג מגרשי טניס, שיכלול אודיטוריום ומרכז מולטימדיה. על הגג של מרכז הספורט יש אופציה לבינוי לדיור חברתי.
יש מגרש עם מבנה שאמור לשמש לדיור חברתי ומסחר. על הדופן של בייט דיור מוגן. לאורך הכיכר הפנימית יהיה מסחר בקומת הקרקע . תהיה כיכר שוקקת. אין תנועה של כלי רכב בתוך המתחם והכל שטוח מכיוון בית הכרם ורמת בית הכרם. הכניסות לחניון יהיו דרך רחוב בייט. 
שבילי הליכה: מרחוב בריכהו, מעבר לבייט, מעבר מאהרונוב לבייט בבוקר תהיה כניסת רכבים דרך אהרונוב ואחכ יהפוך לשבילי הליכה ואופניים. 
עצים: כיום יש ניצול של 15% מהשטח. החורשה בכניסה תשמר, שומרים על 130 עצים. כריתה של 130 עצים. 
טופוגרפיה: שדרות הרצל גבוה יותר מרובינשטיין ואהרונוב. שי 4 מדרגות בגובה של קומה לפי בנו את השטח. 
מבחינת מה שקיים מתוך סה"כ שטח פנוי לבניה הוא 30 דונם. 
החלוקה למגרשים: של ביס יסודי וגני ילדים, מגרש שני לביס זיו וחורשה לשימור, המעברים יהיו פתוחים כל היום מעבר חופשי בכל המתחם מלבד מגרשי בתי הספר. מגרש גדול של דיור חברתי, ספורט , מאגר מים ודיור חברתי על הרצל פינת אהרונוב. 
מגרשי החינוך הם הקרובים יותר למתנס, הספורט והמתנס במרכז והדיור החברתי קרוב לבייט ויש מגרש נוסף על הרצל שחשוב לעניין המסחר. היה חשוב לשים מינימום גדרות בכיוון השכונה. מיקום הבניינים על קו הרחוב יהיה אסטטי יותר מהגדרות. 
גובה הבינוי: 
מוסדות חינוך 3-5 קומות זיו היום בגובה של 4 קומות. 
במרכז אולם הספורט בגובה של 2 קומות 
המתנס 2-3 קומות. 
הבינוי של הדיור החברתי ומעל מרכז הספורט 9 קומות ועוד בניין קרוב לצומת 18 קומות 
שטחים מרכזים פתוחים: הכיכר הגדולה מוקפת בדיור החברתי והמתנס נקודת מפגש מכל הכיוונים, החורשה לשימור, שטח פתוח למתחם הדיור, כיכר ילדים בסמוך למתנ"ס. 
החורשה תהיה כחלק ממתחם זיו ותהיה סגורה עד שעת הצהריים. 
חניון: כניסה ראשית מבייט, יש אפשרות פחות סבירה גם לכניסה מאהרונוב. בכל קומה יהיו 300 מקומות חניה . כרגע הדרישה היא ל- 550 על פי התקן. 
העצים שקיימים היום נשארים על פינת הרצל נשארים. 
חניונים: לספק מקום חניה לאוטובוסים שאמור לשרת את הטיולים וילדים טיולים שנתיים, תנועות הנוער. אולם הספורט נשאר באמצע. ועלות הקמתו נעמדה ב- 15 מליון שח. כרגע יש אפשרות להחליף בינו לבין המתנס. 
העצים שבצומת אהרונוב הרצל רובם ישמרו. 
טבלת שימושים בכיום בנויים 8 דונם , אנחנו מגיעים ל- 168%, 45 אלף מטר הם בתי ספר מתנס מרכ ספורט ואותו גדול לשימושים האחרים דיור חברתי וסחירים. הדיור החברתי מהוים כ- 16% משטח הקרקע וכ- 84% לטובת בתי הספר והשבילים. 
עקרונות תכנון: קישוריות טובה 
יצירת תשתית טובה ובטוחה 
שמירה על מאגר המים 
מיקום חניון מתחת לחניונים הקיימים

 

תגובות התושבים:
הבינוי המפלצתי בניינים גבוהים מאות אנשים שנכנסים שנכנסים מהשכונה.
מה זה דיור חברתי?
בחוק דיור ובניה נקבעו שימושים אפשריים לשטחים ציבוריים.
בשטח החום הוספו שימושים אפשריים ליעול השימוש, בנושא הדיור מותר לבנות בתי אבות, דיור מוגן דיור להשכרה מופחת ממוצע השכירות פחות 20% לבני מקום ושוק החופשי ומעונות סטודנטים.
מה הקריטריונים?

 

עופר: לא נקבעו קריטריונים ועוד לא הוחלט מה העניין העירוני, האם יהיה דיור מוגן או לסטודנטים. הדרך השיווקית לא ידוע

 

יהודה: ברמת השפה הסיפור הוא איך להוסיף ירוק
עקרונות התכנון- איפוא החזון? איפוא היופי? איך זה מתקשר לתוכנית קאופמן. התכנון לא טוב. המקום לא מתוכן מתוך מבט על האנשים ואיך יראה. "חומת ברלין"על גבול השכונה, יוצר חוסר זרימה בין רחוב לשכונה. חומות גבוהות מול השכונה. מרחוב בריכהו מעבר צר ככניסה.
בקשה לאגף התכנון לצור תהליך שיאפשר תהליך שבו אפשר לממש תוכנית טובה יותר בשיתוף של התושבים. גם כשעובדים מול העירייה ולהכניס עקרונות מוצלחים בתכנון. יש דוגמאות מהעולם טובים יותר. השכונה רוצה לראות מתחם שמזמין שזורם יחד עם השכונה.

 

עופר ברקוביץ: המונח שיתוף ציבור צריך לשמוע את האינטרסים של התשובים מההתחלה.ולא להביא תוכניות מוגמרות.
התוכנית עמוסה מדי לא מבטאת את הדבר המרכזי של מרכז החיים של בית הכרם. מנסה לדחוס שימושים נוספים. נפגש עם אלישבע מלוה את הנושא בועדה המקומית. עקרונות של בינוי נמוך מול השכונה הוא נכון. נכון שהתכנון יתפתח. גני ילדים על אהרונוב ושמירת חיץ מבתי התושבים. דיור ציבורי הוא חשוב אבל במידה. התוכנית נועדה להיות נדבך לעזרה למשפחות צעירות ולא כל כך עמוס. גם בית הכרם צריכה לספוג עוד יח"ד אבל במסורה ולא בעוצמות כאלו. לגבי בתי הספר - להוריד את החומות. להקטין את העומסים של הדבר הזה.

 

דני: התוספות אינן מקובלות עלינו. ההקף בלתי סביר באופן קצוני.
ברור לנו שהשכונה צריכה להשתתף בעירוניים , כאן זה בלתי סביר.
הבניה ל-188 היא יותר מ-50% מכלל הבנוי.
ממרכז החיים הפך להיות פינת החיים. המרכז כלוא
אם מזיזים את מרכז הספורט יתן אפשרות טובה יותר לתחושת מרחב משותף ולא מעברים צרים.
האצטדיון - ניתן לבנות עליו. ומתבקש לבנות עליו לאורך ציר הרצל. תבדקו לבצע בניה מעל המאגר חוסר האיזון הזה לא טוב.
אודיטוריום- חסר לנו כמרכז בפני עצמו. גם לא מרכז מולטי מדיה.
המעברים בתוך המתחם לא מתאימים. ילד בן 10 לא ירגיש בנוח, מעברי מבצר. לפתוח את הדברים. איפה הבריכה, ברמת הפירוט חסר לנו.
חניה: העירייה צמצמה מ-1000 מקומות ל-550, כשמוכנסים למתחם מקומות חניה. לא ניתן להתסכל על הפרויקט הזה במנותק מהסביבה.
החינוך: מתוספת של 20 כיתות - קפץ ל-50 כיתות...אל תכבלו את ידי המתכננים תשאירו עתודות לתיקונים.

 

ליאור: בית יסודי לשכונה.
מתכנן רובע מערב. התוכנית החלה לפני 8 שנים בשכונה. ראיתי את התוכנית כרק של השכונה. השטח אמור לתת מענה לכל דרום מערב העיר. השטח לא אמור לשרת את כלל מערב העיר. יש דרישה מהשכונה לעוד ביס יסודי. ביס תיכון כשעושים תכנון בוחנים את הפוטנציאל העתידי. כמה כיתות לימוד אפשריים. הבחינה היא בחינה פרוגרמטית. על התקן של שטח פתוח לבית הספר. זה שטח מקסימלי

 

תושב: התוכנית לוטה בערפל, הנתונים לא הגיוני, אף אחד לא רוצה בית ספר כל כך גדול.

 

ליאור: 5 קומות זה באמת לא רגיל, אבל לקחנו את עצמנו למצב הכי קיצוני. אולי ב- 2040 יהיו תלמידים רבים.

 

תושבת: מי האוכלוסיה שתגור כאן? לא מכוונת לתושבים. בנייה בסגנון רוסי חזיתות שטוחות, לשתף את התושבים. זו גישה פטרוניסטית אנחנו שותפים. citizen orinted desigde

 

דני ממשיך: רוצים לראות איך מתייחסת התוכנית לתוכניות מסביבה.
התוכנית בוסר וזקוקה לתיקונים. לא לחסוך דיונים בפורום רחב.
לגבי שינוי תב"ע - זה צריך להיות פרוצדורות

אלישבע: אם אין הפקדה פורמלית הציבור לא יכול להתנגד.

 

עופר: ניתן להקים את בית הספר היסודי מתוך התבע הקיימת. הדרך שבחרנו להציג דרך תוכנית בינוי את העתיד של המקום.
אם יוקם מבנה ציבור מכח התוכנית שתוקף יוחלט להקים ביס יסודי , אפשר יהיה לדון איתם על אופי בית הספר והבינוי שלו. העירייה לא תפקיד תוכנית אם היא יכולה לקדם אותו. המיקום שלו בהתאם לתוכנית הבינוי.

 

תושב: הזזת הרחוב, הועדה המקומית אישרה לא להזיז את הרחוב.

 

אלישבע: מקבוצת פעילים הצילו את בית הכרם, עוסקים בתוכנית 16,000 שעדיין בדיון בתוכנית לקירוי בגין, התחדשות עירונית, תוכניות שיורדות כמו מבול ללא אינטגרציה. התוכנית סותרת את תוכנית המתאר, שהיא עדיין בדיונים. יש לברך על פיתוח מתחם זיו אבל יש לדחות תוכנית זו. יש לתכנן תוכנית חלופית שתהיה מוסכמת וטובה לשכונה. למה יש לדחות אותה? זו תוכנית מונחתת מבלי להוועץ עם התושבים. היו ישיבות ללא המינהל הקהילתי, ולא תהיה לנו זכות להתנגד כי נמצאה פרצה בחוק. אתם עובדים שלנו ועבורנו אנא התיעצו איתנו.
התוכנית היא מתחם מבוצר. הכניסה היא צרה כמו במבוך עם חללים קטנים. זה לא מקום שנעים לבוא אליו. בתי הספר ממוקמים גרוע בילדים בחדר עישון ללא אור, גן הילדים חסום. הבינוי הוא אנונימי ולא קשור לבית הכרם. התוכנית לא מתיחסת להקשר התושבים לא להקשר התכנוני ולתוכניות האחרות שקיימות בסביבה. לגבי היקף הבינוי- כ-600 יח"ד הרבה מעבר למה שתוכנית המתאר מאפשרת, יגיעו עומסי תנועה, זיהום ורעש. החניון לא יכסה בדיור החברתי, והמסחר. הבניין על שדרות הרצל הגבוה חונק את בית ספר זיו, חוסר התיחסות להקשר האדריכלי. יש עיוות של הפרופורציות בדימוי. מגרש האצטדיון נשאר ריק והבינוי נדחס לשכונה. בעולם בונים מעל מאגר מים. אפשר לבנות עליו מרכז ספורט מעל האצטדיון ומעל מבנה המגופים.
החלופות מדגימות מדגימים את

 

עמוס: החלופות שהוצגו לנו ושקלנו אותם בועדת ההיגוי. הדברים האלו אינם מעשיים.

 

אלישבע: בודקים מול הגיחון מה התוכניות שלהם למקום.
הצעה להשארת רחוב שילר ובתווך גני ילדים מסביבם עצים ללא איבוד שטחים ללא פגיעה בתושבים.

 

לורה: הבעיה היא ההקף של התכנון עכשיו יש 8000 ומתוכנן 90000 וזה גידול פי 10 שהוא אינו סביר שלא נוכל לקבלו. נכון שהשטח הוא חום ולא רק לתושבי השכונה ואם חצי הוא לא לשכונה לא נוכל להסכים. בגבעת מרדכי העיריה נסתה לקדם תוכניות נגד דעת התושבים. העירייה קיבלה נזיפה על כך. לגבי קירוי בגין זו תוכנית שהוצגה כאן, הועדת תכנון המקומית היתה תמימות דעים שצריך להחזיר את התוכנית לתכנון. זה עוד לא מאוחר. נדע מול מה נצטרך להאבק.
חניה-גם 1000 מקומות לא מספיקים.
מיקום המתנ"ס שכלוא באמצע- מיקום לא טוב לקשישים
עצים: שכונה שידוע בעצי, לכרות 130 עצים למען חניה זה לא הגיוני.
בית הספר: התכנון הוא לא לבנות בין 5 קומות אלא להשאיר את זה כאופציה. וזה חיובי כי בתי הספר שלנו מתמלאים ותכנון מראש ימשוך אנשים. אני שמחה שביס זיו יהיה בו מקום לתלמידים שלנו. וזו ההנחה שהציבור החילוני יצמח. הכוונה היא לא לבנות את כל הקומות מיד .
הצורה היא לא מתאימה לא מזמינה וחוסמת.

 

חביליו: מתנגד לתוכנית. צריכים לעבור שינוי בנושא שיתוף הציבור. יש מתקפה גדולה של תוכניות בניה ואין התייחסות לנושא החניה וההיקף יותר מדי גדול. מצטרף לאלישבע תוכנית חדשה ומצומצמת . מצטרף למאבק.

 

דנה: משלב מוקדם לחצנו להקים קנטרי קלאב. בירושלים זו מילה גסה. המתחם הזה הוא לספורט ולצרכים נוספים. יש אזכור של בריכה כנראה במתחם סגור. זו לא המטרה . אין לנו פתרון לבריכה פתוחה. הבריכה בארמון הנציב משרת את כל האוכלוסיה. זו המטרה שרצינו לקדם אבל התוכנית הזו אין התיחסות לזה. מגרשי הטניס העלו לגובה או העלימו. אין צורך בבית ספר גדול כל כך. גם ועדת חינוך לא מעוניינת .

 

נטע קסיר: בתי הספר היסודיים צפופים מאוד. כרמים הם יוזמה קהילתית וקטן. 2 כיתות בשכבה.

 

עופר: כשבונים תוכנית ל- 20 שנה. עשרות הכיתות יכול להיות שיפוצלו בית ספר נוספים זה בניית פוטנציאל עתידי זה לא החלטה

 

עופר: הקשבנו לכם. לא מבטיח לפתוח את התוכנית.

 

יואב צור התעוררות: אני מוצא פערים בתוכנית. עופר אומר לכם את האמת. העירייה משקפת לכם את המציאות כהוויתה ונותן את הכלים כתושבים עם המציאות כפי שהיא. אני שומע פערים על הנושא של מאגר המים.

 

עופר: אם אלישבע תצליח לשכנע את המערכות שניתן לבנות מעל המאגר נשקול את זה.
חשוב שהתקיים הערב הזה. גם אם השטח החום הוא של העיריה הוא צריך להתכתב עם צרכי השכונה. תושבי השכונה צריכים לראות את עצמם בתוך הפרויקט.

 

יעקב היכל: יש כאן מתקנים מלפני שנות הש-80 שלא יעמדו ברעידת אדמה. הבריכה מסוכנת ויכולה להשמיד את רובינשטיין ושערי צדק. כביש 16, הכל יחליש את הקרקע. האזור הזה מסוכן. הפיצוצים יפגעו במכשירים בשערי צדק..

 

גדי: תוכנית מתאר בית הכרם אפשר להוציא ממנה התרי בניה. התוכנית נמצא בקו הכחול וחסר מסמך פרוגרמטי. צריך להכין את המסמך ולבדוק אם נשאר שטח לצרכי ציבור. הוחלט להוסיף לתוכנית 16000נספח שימור וסקר עצים. לא נח עם.

 

איציק: מהו השטח של הכיכר? כדי שנדע מהו השטח ביחס לכיכר דניה.

 

עמוס: כ- 2 דונם דומה לכיכר דניה.

 

איציק: לגבי העצים למה צריך להוציא עצים אם בקירוי בגין מתכננים עם עצים?

 

עמוס: שטח החניון אינו גדול אפשר לשתול עצים. ב- 70% מהשטח ניתן לשתול עצים. ככל הנראה יותר ממה שיש היום.

 

יצחק: הבעיה התכנונית גדולה יותר מסביב יש כאן הרבה תוכניות. תע"ש, הרצל התוכניות צריכות להיות מוכללות. העירייה צריכה להביא תוכנית כוללת מעבר לשטח הזה. העיריה צריכה לעשות סקר של קיבולות תנועה, תשתיות ביוב, לפי זה לגזור מה ניתן לעשות. נראה כמו שיטת סלמי.

 

עמוס: לגבי 16000, התוכנית הזו עומדת בבינוי.

 

איציק: חסרים תוכנית סביבה.

 

דני: יצאנו אחידים באמירה שלנו לגבי התוכנית. מכאן אפשר לראות איך מתקדמים עם זה הלאה.

 

ליאור: שמענו אתכם, נחזור לעירייה. נשקול לא מבטיחים שיהיה שינוי גדול

צרו קשר:
  • מנהל קהילתי בית הכרם
  • שדרות הרצל 137, ירושלים 91031
  • ירושלים
  • 02-5020721
  • פקס: 02-6427612
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות