חיפוש באתר

ישיבות הנהלה

סיכום ישיבת הנהלה מיום 18.12.2016

 

סיכום ישיבת הנהלה מיום 18.12.2016

 

נוכחים: נגה לב ציון-נדן, אתי אברהמי, ששון שבו, דני טאובר, דניאל שוקרון, גילת ספייב (עזבה ב-22:00), רמי שר-שלום,  עדית ג'אנה (מ-20:15), ליאור בר-דור (מ-20:18), מיכאל לובלינג (מ-20:25).

              

נוכחים שאינם חברי הנהלה: נטע מגן, יעקב היכל – יו"ר ועדת ביקורת.

 

נעדרים: אפרת רכס, לאה בלס, ליאור שלם, יורי קוגן, מנחם קרן (ועדת ביקורת).

 

אישור פרוטוקולים קודמים

 

סיכום אסיפת תושבים – 8.8.16 – אושר.

סיכום ישיבת הנהלה – 25.9.16 – אושר.

סיכום ישיבת הנהלה – 30.10.16 – אושר.

 

כל ראש ועדה נתן סקירה קצרה על תוכניות שנת 2016 ועלו הנקודות הבאות לקראת 2017:

 

יעדים ותוכנית עבודה לשנת 2017:

 

 1. הועדה הפיזית – קירוי בגין – בעקבות סדרה של כנסים  - שיתוף ציבור – בדיקת התוכנית.

תכנית מתאר 16000 – שיתוף ציבור, התנגדויות, דיון בוועדה המקומית. כנס תושבים נוסף ב-2.1.17.

הסדרי חניה – מפגשים עם תושבים. ששון שבו יידע לגבי מועד ביצוע ובהתאם יוצאו הודעות לציבור.

מרכז החיים – ספורט ותרבות, קידום נושא גיוס כספים.

הגדלת מספר חברי הועדה לאור הנושאים הרבים והמפגשים התכופים של הועדה.

 

          החלטות:   להוציא קול קורא לגיוס פעילים לוועדות.

 קורסים  - היבטים מקצועיים בתחום האורבני – מושגי יסוד בתכנון ובנייה לחברי ועדה פיזית.

 

 1. ועדת חירום ובטחון – חירום – תפקוד בעת חירום צוות העובדים והנהלה  (שלג, רעידת אדמה),

                                 גרעין מתנדבים קבועים שינהל את כל המתנדבים מהארגונים השונים בשטח.                                 פנייה לגיוס נציגי בתים.

                                 בטחון שוטף – קשר עם גורמי חירום סדירים – משטרה, מד"א, רב"ק.

 

 1. ועדת חינוך – יצירת מרחב עשייה משותף לכל הארגונים בקהילה – מנהלי בתיה"ס, תנועות הנוער,

                     יחידת הנוער, הורים ופעילים. תקציב מבי"ס בקהילה – 22,500 ₪ .

                     טיפול וקידום נוער בשכונה – נוער "אפור" שאינו פעיל בתנועות הנוער ובמועדון הנוער.

                     חיזוק שיתופי פעולה בין מסגרות החינוך השונות וקהילות נוספות (קשישים, ילדים).

                      סיירת הורים – גיוס תקציב מהעירייה בסך 30,000 ₪ למימון רבע משרת רכז.

                      פרויקט קהילתי חינוכי בטחון "הורשת" – שיח דיגיטלי, סח"י, בתקציב של 50,000 ₪

                      במת העשייה לתוצרי חינוך בכיכר דניה – הצגות ומופעי סוף השנה של בתי הספר,

                        לנסות לגייס תקציב של 45-60,000 ₪, במסגרת שבוע חינוך ובסופו "פסטיבל רחוב".

                      יום המעשים הטובים 2017 – שיתוף ציבור – שבוע המעשים הטובים במרץ 2017.

                      גני העירייה – חיבור לועדת הגיל הרך.

                      הקהילות הדתיות – קשר עם גבאי בתי הכנסת.

                      שילוב ילדי "שילוב" בפעילות חברתית.

                      בעקבות פגישת מנהל אגף חברה וקהילה ומנהלי מחלקות עם הרכזים, צפי להגדלת

                       התקציבים ב-2017 לפרויקטים שונים מאגף חברה וקהילה.

                      החלטה: הקמת ועדת תרבות – העצמת ועדת "גוונים".

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ועדת קהילה –   חיבור בין התושבים ודאגה לחלשים באוכלוסיה – בעיקר קשישים.

            הנגשת בית הועד תעודד תושבים רבים להגיע למועדון הגיל השלישי.

            איתור מבוגרים בשכונה שאינם פעילים ועידודם להגיע לפעילות.

            הועדה צריכה להשקיע באיתור מתנדבים.

            מועדון מופ"ת לניצולי שואה – צפי לסוף פברואר 2017.

            להמשיך פעילויות בין-דוריות – קשישים ותלמידי בי"ס דרור.

 

 1. שיפור פני השכונה – הנגשת גן השבשבת מרח' דינור.

       מעבר מרח' תלמה.

       תאורה במעבר מרח' דיניץ.

       שיפוץ כיכר נח פלוג.

 1. תחבורה – קו 50 – יחזור למתכונת הקודמת – קו סובב שכונה.

                  קו חדש – לגבעת רם.

                 הקמת מסוף לנהגים.

 

 1. ועדת הגיל הרך – קשר עם הורים, שיווק הגיל הרך. שיפוץ גנים. סיום הצללות גני משחקים.

 תיאום בין הועדות השונות – הנושאים מתפזרים, ריכוז הנושאים בשקיפות ציבורית.

תיקון מדרכות – שבורות, עמודים, אינן עבירות לעגלות ילדים וקשישים.

                        החלטות: הכנת טבלה עם תיעוד הפניות למוקד 106 על דיווח רכבים נטושים.

                                         הועדה תהווה מוקד תשובה לכל גני הילדים בשכונה.

 

 

שונות

 

ששון שבו: גני שעשועים – השלמת 2 שערי בטיחות בגן "רויטל סרי", השלמת הצללות בגנים קטנים.

                הסדרי תנועה – הצבת מצלמה ברח' אביזוהר סמוך לתחנת האוטובוס.

                                         תוכנית להכנת מעגל תנועה בצומת משה קול-אביזוהר.

                                        שילוט לו"ז לניקיון רחובות.

 

נגה:      נוהל אישור ועדת כ"א וכספים – החתמת חברי הועדה על כתב התחייבות לשמירת סודיות.

 

            הצבעה: 8 בעד, 1 נגד (עדית – תבדוק עם היועץ המשפטי), 1 עזבה לפני ההצבעה (גילת).

 

נטע:     תיקון עמוד תאורה במגרש שניזוק בעקבות הסערה – פנייה להחזר התשלום מהעירייה.

            פנייה מחב' הגיחון לביצוע עבודות צנרת ברח' אהרונוב – רק בחורשה, אין פגיעה בגינה,

            פרסום לתושבים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דג/הנהלה/סיכום ישיבת הנהלה 18.12.16

צרו קשר:
 • מנהל קהילתי בית הכרם
 • שדרות הרצל 137, ירושלים 91031
 • ירושלים
 • 02-5020721
 • פקס: 02-6427612
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות