לפעילות עד הבית לחצו כאן!

חיפוש באתר

ישיבות הנהלה

סיכום ישיבת הנהלה

 

סיכום ישיבת הנהלה מיום שלישי  19.4.2016

 

 

 

נוכחים:  נגה לב ציון-נדן, אתי אברהמי, דני טאובר, גילת ספייב, יורי קוגן, ליאור שלם, גלעד ניומן,

                ליאור בר-דור, מיכאל לובלינג, דני מועלם.                  

 

נוכחים שאינם חברי הנהלה: רו"ח רוני ישראלי, נטע מגן, יעקב היכל ומנחם קרן (ועדת ביקורת).

 

נעדרים: אפרת רכס, רמי שר-שלום, עדית ג'אנה, לאה בלס.

 

 

בסדר היום: אסיפה כללית מיום שלישי, 19.4.16

 

אישור המאזן המבוקר והדו"ח המילולי לשנת 2015

 

יו"ר האסיפה: נגה לב ציון-נדן, מזכיר האסיפה: ליאור בר-דור.

 

ועדת כספים וועדת ביקורת ממליצות להנהלה לאשר את המאזן המבוקר והדו"ח המילולי לשנת 2015.

 

רו"ח רוני ישראלי הציג בפני חברי ההנהלה את המאזן המבוקר לשנת 2015, באור המאזן, דו"ח רווח והפסד –

ירידה בהכנסות בעיקר בגלל בניית הגן החדש ושיפוץ הטריבונות באולם, השיפוצים השפיעו גם על הרכוש הקבוע, בחינת העתודה לפיצויים, הוצאות ההנהלה רק 15.7% מהמחזור הכספי (החשב הכללי מגביל עד 22%),

הוצאות מימון עלו בשל עמלות כרטיסי האשראי לעומת הכנסות הפק"מ וני"ע הנמוכות.

המאזן מסתיים עם גרעון של 127,648 ₪ . הגרעון המצטבר הסופי הוא: 72,000 ₪ .

רו"ח רוני ישראלי התייחס לאיתנות הכלכלית של המרכז הקהילתי, תוך הצטיידות והתעדכנות, ספיגת ההפרשים, סה"כ גרעון של פחות מ-1% מהתקציב.

 

דני טאובר ונטע התייחסו לנושא בניית הגן החדש – מחסור בהכנסות, ההורים בגנים הקיימים דרשו פיצוי כספי, בשל העבודות לא ניתן היה להשכיר את הכיתות במבנה. תצפית להכנסות נוספות לאחר פתיחת מכללת אשכולות וחזרת גמלאי הסתדרות המורים לפעול כאן. יש רישום יפה לגנים לשנה"ל תשע"ז.

 

דני טאובר התייחס להפרש בתקציב הקרן לירושלים – בהתאם לתרומות המתקבלות.

 

ועדת ביקורת ממליצה להמשיך לעבוד עם רו"ח רוני ישראלי.

 

החלטה: רו"ח רוני ישראלי נבחר לרואה החשבון של המרכז גם בשנת הכספים הבאה.

             אושרה תוספת תשלום של 500 ₪ לרו"ח רוני ישראלי עבור הכנת המאזן בלו"ז קצר מאד.

 

תקציבים נוספים

 

נטע הציגה בפני חברי ההנהלה את התכניות הבאות:

 • המשך תקצוב תכנית למשפחה ולגיל הרך – תקציב של 20,000 ₪ .
 • תקציב מחשוב הובטח ע"י מאיר תורג'מן ב-2015 ע"ס 37,000 ₪. משה ליאון הסכים להעביר

את התקציב – נקבל 50,000 ₪ (מתוכם 20,000 ₪ ירשמו ב-2015 לכיסוי הוצאות מחשוב),

ביתרה – 30,000 ₪ נרכוש מערכת הגברה ראויה.

 • בחול המועד פסח נבצע את התקנת קו צינור כיבוי אש שהתקבל בתב"ר מהעירייה, עלות הפרויקט

117,000 ₪, העבודות יתבצעו בחול המועד בזמן שתלמידי ביה"ס בחופש על מנת לא לסכן אותם.

 • כמו כן יותקנו חלונות בטיחות בגן פעמונים ובמשרדים שגם הם מתקציב תב"ר בעלות 35,000 ₪ .
 • תקציב לתכנון מעלית במבנה – 50,000 ₪.
 • תקציב הצטיידות מועדון הנוער – 12,000 ₪ .
 • עקב חזרת גמלאי הסתדרות המורים לפעול אצלנו התחייבנו לרכישת 50 כסאות והחלפת

פלטות השולחנות בכ-4,000 ₪.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מתכנן אורבני

 

פניות רבות של מועמדים לתפקיד, לאחר ראיונות סוננו 2 מועמדות (מיכל ואריאלה), הוחלט לקבל את מיכל,

אולם לאחר ההודעה הביעה הסתייגות בשל תנאי השכר שהובהרו לה ב-3 מפגשים שונים.

ליאור שלם מציין כי מיכל פנתה אליו בנושא והוא הסביר לה כי זהו השכר המוצע ל-50% משרה, בהתאם להשתתפות העירייה.

 

החלטה: ההנהלה דורשת תשובה ממיכל עד מחר בצהריים בלי תנאים נוספים.

 

 

אירועי יום העצמאות

 

תכנון אירוע בערב יום העצמאות עם פורום "גוונים", אירוע מצומצם בבית הועד – אוכל ישראלי, הקרנת הטקס מהר הרצל בשידור ישיר, שירה בציבור.

ביום העצמאות – בין השעות 11:00 – 14:00, פיקניק קהילתי בסוף גן השבשבת (סמוך למכללה להנדסה, האתר נבחר בתיאום עם המשטרה בשל אילוצי אבטחה ועלות המאבטחים), 3 שחקני רחוב, די'ג'י עם שירי א"י, כתב חידה על השכונה.

 

נגה מציינת כי אין מענה מתאים בשכונה בערב יום העצמאות לילדים בגילאי חטיבה.

 

כיכר דניה

 

ליאור בר-דור הציג בפני חברי ההנהלה 3 תכניות שהוכנו ע"י 3 משרדי אדריכלים: שלמה ארונסון, שרון אברמסון וורד זינגר וליבנה.

ריצוף רח' בית הכרם, הגבהה, המשך השביל הירוק לגן העשרים.

מיכאל מציין כי יש להוסיף הצללה לאזורי המשחק לילדים ותיחום הכיכר עם אדניות גדולות לשד' הרצל.

נגה – בכל התכניות הזזת המדרגות לקצה הצפוני. ליאור שלם מציין כי הסוחרים עלולים להתנגד לשינוי הזה,

ליאור בר-דור חושב כי בעקבות השדרוג יגיעו יותר לקוחות למרכז המסחרי.

 

מחברה בע"מ לעמותה עירונית ומיתוג

 

נטע מציינת כי 4 מנהלים לא עברו לעמותה עירונית בשל מעמד של חברה בע"מ וחל"צ ומניות בבעלות הקרן לירושלים. העירייה מינתה עו"ד בשם מאיר אלזם המטפל בנושא. עלינו לשתף פעולה ולסיים את הנושא.

נגה מציינת כי לא נוכל לגשת למכרזים ולקבל תקציבים עירוניים, נמשיך כישות משפטית נפרדת ועצמאית.

במסמכים עלינו כבר לכתוב שם חדש: מנהל קהילתי בית הכרם.

ליאור בר-דור מבקש לבדוק אם אפשר לציין "שם זמני" עד להחלטה סופית ?

 

בנושא המיתוג נאסוף מספר הצעות – אריאל קוצר, טל שמשוני מעין כרם, נפרסם הודעה בדוא"ל לחברי ההנהלה להמלצות בתחום (לוגו, שם, נראות, שת"פ ציבור).

 

גינת הכלבים

 

ליאור בר-דור מציין כי יש תלונות של תושבים: מצע סלעים ואבנים, בקשות לעוד גינת כלבים בבית הכרם הוותיקה, תלונות על צואה ברחובות, תלונות על בעלי כלבים שאינם מקפידים לקשור את הכלבים – להביא פקחים בשעות הערב והלילה.

 

גלי מתאמת אחרי פסח דיון ציבורי בנושא, פתרון זמני – מגרש לשחרור כלבים במגרש הסקווש או מגרש הפטאנק.

 

נטע מסבירה כי עלה רעיון לגייס כספים ובשת"פ עם גל ירדני להקים במגרש הסקווש אזור פעילות לילדים, מגרש הפטאנק בשימוש והוא קטן מידי.

 

 

 

 

 

 

הצללות בגני המשחקים בבית הכרם

 

מיכאל – מעט הצללה ברמת בית הכרם, כרגע רק בגן השבשבת. קשר עם אופירה להצללת גן שחר הדרומי ואח"כ גן שחר הצפוני בהדרגה, במהלך השנה.

לגבי גן ביאליק – מבקש מיד בסיום ההצללה לערוך בו אירוע לחגיגת הנושא.

 

דני מועלם מציין כי מיד אחרי פסח חב' מוריה נכנסת לתכנון פריסה של הצללות על עמודים קיימים.

 

כנס קירוי בגין

 

דני טאובר סקר בפני חברי ההנהלה את הכנסים בנושא ובעקבותיהם גובשה החלטת התושבים לא לקבל את התכנית שהוצגה בפניהם, לא נתנו מענה לבעיות המרכזיות.

נגה מציינת כי תהיה בעיה של זיהום אויר, תכנית של שיכונים ולא תכנית עירונית.

 

שינויים בקרב חברי ההנהלה

 

גלעד ניומן – עוזב בקיץ, עובר דירה לכפר סבא.

 

דני מועלם – עובר לתפקיד מנהל הנפה במקום יהודה לוי. ששון שבו – מנהל הרובע מחודש מאי 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דג/הנהלה/סיכום ישיבת הנהלה 19.4.16

 

צרו קשר:
 • מנהל קהילתי בית הכרם
 • שדרות הרצל 137, ירושלים 91031
 • ירושלים
 • 02-5020721
 • פקס: 02-6427612
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות