חיפוש באתר

ישיבות הנהלה

סיכום ישיבת

סיכום ישיבת הנהלה מיום שלישי 23.2.2016

 

(הישיבה התקיימה בבית הועד הישן)

 

 

נוכחים: נגה לב ציון-נדן, רמי שר-שלום, אתי אברהמי, דני טאובר, דני מועלם, עדית ג'אנה,

              יורי קוגן (נציג העירייה),  מיכאל לובלינג.

 

נוכחים שאינם חברי הנהלה: נטע מגן, יעקב היכל (ועדת ביקורת), אפרים שלאין (עמותת בית הועד הישן).

 

נעדרים: ליאור בר-דור, גלעד ניומן, אפרת רכס, לאה בלס, מנחם קרן (ועדת ביקורת).

 

 

שיפוץ מבנה בית הועד

 

אפרים שלאין סיפר על מבנה בית הועד הישן, ההיסטוריה של השכונה ומקומו של בית הועד הישן

בשכונה, הקמת עמותת בית הועד הישן עם נעמי שוט כדי לגייס כספים לשיפוץ מבנה בית הועד בתיאום עם המועצה לשימור אתרים ומבנים. המבנה נשאר כולו כפי שהיה, ללא תוספות ושינויים. הוקמה תערוכה קבועה על ההיסטוריה של השכונה בעיצוב ימימה ארגז.

ב-1990 נחתם הסכם בין העירייה למרכז הקהילתי ל-15 שנים לשימוש במבנה לפעילות, פרט לפעילות פוליטית או שימוש כבית כנסת. הקומה התחתונה יועדה לשמש כמוקד מקיף לקשיש.

העמותה עסקה בשיפוץ ושימור המבנה ובפעולות שונות כמו הפקת חוברות על השכונה, הפקת חוברות על אתרי זיכרון בשכונה, "מחפשים את המטמון" עם ביה"ס בשכונה ועוד.

 

נגה מציינת כי השיפוץ יערך עם אדריכל מקצועי מתחום השימור, בהתאם לאופי המקום. נעשתה

פנייה לקרן ירושלים לפנות למשפחה שתרמה בעבר לשיפוץ המוקד.

 

דני טאובר הסביר כי הוצגה בעבר תוכנית ראשונית שהוכנה ע"י בהתנדבות ע"י האדריכלית שרון

אברמסון, בפני הועדה לתכנון פיזי.

 

נטע תארה את הפגישה עם משה ליאון, מחזיק תיק המנהלים הקהילתיים בעירייה, בנושא ההנגשה הוצע לפנות למוסד לביטוח לאומי שצריך לשלם 80% למבנים שנבנו לפני 1972. הם הפנו אותנו למשרד הבריאות, הפנו למשרד המשפטים ומשם שוב לביטוח הלאומי.

 

אפרים טען כי ניתן לשנות את התערוכה למולטימדיה, אולם יש צורך במכשור הקרנה מתאים, כמו כן ניתן לבנות מעלית חיצונית מצד הגינה.

 

רמי ביקש לדעת באם יש תוכניות להפקעת חלק מהשטח בגלל הרחבת רח' החלוץ.

 

מיכאל סבור כי היתרון בשיפוץ והנגשה – יותר חשיפה למוזיאון בבית הועד.

 

אפרים מסביר כי לא סברו שיש צורך בהפעלה מיוחדת של המבנה כמוזיאון, אלא בקיום פעולות שונות בפנים ותוך כדי כך חשיפת המבקרים להיסטוריה של השכונה.

 

נטע – נמשיך בשיח עם קרן ירושלים לגבי השתתפות תורם בשיפוץ.

 

החלטה: לאחר בחירת אדריכל והכנת התוכנית, להציג בפני אפרים שלאין ונעמי שוט.

 

 

גן קשת

 

נטע -  מבנה הגן מיועד לבית קפה קהילתי, ההורים שנרשמו לשנה הבאה יודעים כי הגן

יעבור למבנה גן ניצנים. קרי הגננת עוזבת, יצא מכתב נלווה להורים על השינויים בצוות הגן.

 

 

 

 

 

 

 

 

ספריית רחוב

 

נטע - במסגרת פגישה עם איילה וול, אחראית על המנהלים הקהילתיים בעירייה, ביקשנו תקציב לספריית רחוב. בפגישה השתתפו: נטע, גלי, פנינה ודלית יששכר אשר תפעיל את הפרויקט כפרויקט קהילתי עם עוד 5 מתנדבים.

יש לאתר מקום מתאים, אולי בגינת בית הועד. עיצוב המבנה הנייד עם סטודנטים מבצלאל.

העירייה מממנת את מפעילי הרחוב, אפשרות לתת לפנינה לרכז את הנושא כחלק מהמרחב הציבורי.

 

רמי מציע באזור בנק דיסקונט, לחיבור הצד השני של שכונת בית הכרם.

 

נגה מציעה את גן העשרים, משמש יותר כמעבר בין הרחובות.

 

החלטה: המקום יקבע בשיתוף עם נציגי העירייה (שפ"ע / תושי"ה/ תרבות) שהוזמנו בסיור בשכונה.

 

 

שכונה מקיימת

 

נטע מציינת כי דוד מנדלבאום הודיע על התפטרותו מהפרויקט, עמירם רותם הודיע כי אושר

המשך הפרויקט בתקציב של 50,000 ₪ לפעילות בלבד. טל ואגו, סטודנטית במגמה הירוקה עובדת כרגע עם גלי ב"שיתוף ציבור" ומוכנה לרכז את הפרויקט.

 

נגה מבקשת לבדוק את התקציב ולהגיש את התוכניות המתאימות בהתאם לתקציב הנתון.

 

החלטה: יערך מכרז לרכז שכונה מקיימת, יועברו תוכניות לעמירם רותם ודיווחים בהתאם.

 

קשישים

 

עדית מציינת כי לפי פילוח מצבת האוכלוסיה בשכונה יש הרבה קשישים ורק כ-60 מגיעים למועדון.

 

נטע משיבה כי ועדת היגוי שכונתית בנושא הקשישים מתכנסת אחת לחודש, זימונים לעדית ולאתי. אחוז גבוה של קשישים שאיננו מגיעים אליהם. יש מאגר שמות בתיק החירום.

בשכונה תומכת חברים כ-180 ובמועדון כ-60.

בניית מערך מתנדבים, פרויקט עם תלמידי בי"ס דרור, פרויקט עם בני נוער מקידום נוער לאימוץ הקשישים.

 

אולם הספורט – בי"ס זיו

 

נטע קיבלה מכתב בהול ממנהל בי"ס זיו ובו הצעת מחיר לתיקון בעיות בטיחות באולם, בעלות של 30,000 ₪. הפעיל עליה לחץ רב לביצוע התיקונים, הציע לשלם בעצמו את התשלום ולקזז אותו מדמי השימוש השנתיים, וזאת בשעה שהתקציב ניתן למעשה ע"י מנח"י.

פנתה לבאסם ומקס לבדיקת הנושא, באסם הציע לתקן בעצמו חלק מהתיקונים ולחסוך כ-9,000 ₪.

בתחילת שנת הלימודים הוזמן על ידינו יועץ בטיחות ויש בידינו אישורים לגבי המתקנים באולם. נטע פנתה למאיר אביקר הממונה על הבטיחות בחברה למתנ"סים שישלח יועץ בטיחות ביום ראשון.

 

יורי מציע לפנות ליועץ שעשה בדיקה בתחילת שנת הלימודים לחזור ולבדוק את הליקויים שנמצאו עכשיו.

 

קירוי כביש בגין

 

דני טאובר סוקר את הנושא ותיאור הפגישות עם נציגי הרל"י, התקיימו 2 כנסי תושבים, פורסמו 3 כתבות ב"עת הכרם". יצא מסמך מרכז להרל"י עם שאלות, דרישה לחלופות ועוד.

 

נגה מציעה להפיץ את המכתב גם לבכירים בעירייה.

 

רמי - עלינו לא רק להביע התנגדויות, אלא להציע חלופות ולתת הסכמה לחלופות מראש.

 

 

 

 

 

 

 

 

ועדת חינוך

 

רמי מספר על פגישה של פורום מנהלי ביה"ס וגיא צפוני במטרה לייצר כמה אירועים בנושא

חינוך בשכונה. תקצוב ביה"ס בקהילה – 5,000 ₪ לכל אירוע.

אירוע שיא – משפחות צעירות במתחם המרכז הקהילתי, יחסוך בעלויות ההפקה.

אירוע לנוער – הפנינג בתחילת יוני לקראת החופש הגדול, מכירת כרטיסים למופע.

ערב הוקרה לצוותי החינוך של השכונה במכללת דוד ילין .

 

נטע – לגבי פסטיבל רחוב – אולי יתקיים בתחילת יוני, בהתאם לתקציבים שנקבל.

          אנו שוקלים יחד עם פורום חינוך לקיים אירוע חילופי בשבוע החינוך שמתחיל

          ב-15.5.16. פורום חינוך יסתייע בעניין ביועץ חיצוני מטעם מנח"י, שינחה קבוצת

          מיקוד בעניין פרויקטים משותפים.

 

 

בחירות למנהלים הקהילתיים

 

נגה מציינת כי נקבעו 2 מועדים, ב-7.6.16 וב-1.12.16. כרגע בניית תקנון בחירות, דגש על:

  • על מועמד להוכיח ותק של שנתיים בפעילות ציבורית.
  • אם מינהל קהילתי לא יתפקד ועדת הבחירות תמשיך לתפקד ותוכל לפרק אותו.
  • בעיה עם בחירות סקטוריאליות – ניסיון למנוע.

 

החלטה: ההנהלה בעד בחירות פתוחות ולא קהילתיות-סקטוריאליות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

צרו קשר:
  • מנהל קהילתי בית הכרם
  • שדרות הרצל 137, ירושלים 91031
  • ירושלים
  • 02-5020721
  • פקס: 02-6427612
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות