חיפוש באתר

תקנון סטודיו בכרם תשע"ט 2018/19

להורדת טופס רישום סטודיו בכרם לחצו כאן

 

טופס רישום סטודיו בכרם

 

שם משפחה:

 

שם פרטי:

 

ת. זהות

 

זכר/נקבה

 

רחוב ומספר:

 

שכונה:

 

עיר/ישוב:

 

מיקוד:

 

טלפון 1:

 

טלפון 2:

 

תאריך לידה:

 

לומד/עובד:

 

דואר אלקטרוני: 

פרטי המשלם

שם משפחה:

 

שם פרטי:

 

ת.זהות:

 

זכר/נקבה

 

בנק:

 

סניף:

 

מספר חשבון:

 

קופת חולים:

 

 

___מעוניין לשלם בשיטת תשלום מוכרת למינהל
___מעונין לשלם בכרטיס אשראי ולמסור פרטים בטלפון. 

לתשלום בכרטיס אשראי סמן:
___ ויזה 
___ ישרכארט 
___ אחר
מספר ______________________________ תוקף ____________________


הצהרת בריאות

___הנני מצהיר כי לרשום מעלה אין מגבלות רפואיות ומסוגל לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הפעילות.
במידה ותהיה מגבלה רפואית אני מתחייב לדווח במידי.

___הנני מצהיר כי למרות המגבלות הרפואיות הנ"ל אני מסוגל לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הפעילות.
הערות/מגבלות בריאות: ___________________________________________________________

כתב התחייבות
הנני מאשר שקראתי והסכמתי לתקנון הסטודיו ומתחייב לעמוד בו כנדרש.
הנני מאשר רישום במאגרי המידע של החברה.
אני מסכים/ה לקבל עדכונים שוטפים על אירועי תרבות ונושאי רפרטואר ופעולות הפנאי של החברה במדיה
הדיגיטלית ובנייד.
אני מאשר צילום המנוי לצורכי המרכז הקהילתי, לפרסום בדרכי המדיה השונים.


שם מלא_________________ תעודת זהות_________________ תאריך__________________

חתימה_________________

 

תקנון סטודיו בכרם

1. מחיר מנוי – 140 ₪ לחודש, תקף ללא הגבלת זמן ומותנה בתשלום דמי המנוי.
2. שיעורי ניסיון - לפני הרישום לסטודיו ניתן לקיים 2 שיעורי ניסיון.
3. רישום לסטודיו – ניתן להירשם במזכירות המינהל או בעת הגעה לסטודיו ומילוי טופס רישום.
4. הקפאת מנוי - ניתן להקפיא את המנוי מראש לתקופה של מינימום חודש ומקסימום חודשיים, בתום תקופת ההקפאה שאותה ציין המנוי בבקשה, תתחדש הגביה והמנוי יחזור לפעילות בסטודיו. באחריות המנוי להודיע על המשך הקפאה / ביטול אם אינו מעוניין לחזור לפעילות. אין הקפאה רטרואקטיבית.
5. ביטול מנוי - ניתן לבטל מנוי על ידי מילוי טופס בקשה לביטול עד ה-25 בחודש, הביטול יחל מה-1 בחודש העוקב, אין ביטול רטרואקטיבי.
6. הנני מצהיר/ה שבריאותי תקינה ומאפשרת לי לבצע מאמצים גופניים בסטודיו. על כל שינוי במצבי הבריאותי אעדכן את המנהל הקהילתי.
7. הסטודיו פתוח בכל ימות השנה, למעט שבתות וחגים.
8. המנהל הקהילתי שומר לעצמו את הזכות לשנות את מועדי הפעילות.
9. החפצים האישיים באחריותו של המנוי בלבד.
10. אין המנהל הקהילתי אחראי על אובדן או גניבת ציוד.

התנהלות בסטודיו:
- יש להישמע להוראות המדריכה.
- אין לשמור מקום למאחרים.
- כניסה לשיעור באיחור תתאפשר מקסימום 10 דק' לאחר תחילתו.
- יש לכבות טלפון נייד בתחילת השיעור.
- אין להדליק או לכבות את המזגן – ניתן לבקש מהמדריכה.
- יש לשמור על ציוד הסטודיו ולנהוג בו באחריות ובזהירות.

* המינהל שומר לעצמו את הזכות להרחיק מפעילות ומחברות בסטודיו מנוי שיפר את הכללים בסטודיו ויתנהג שלא כיאות.

 הריני מצהיר/ה שקראתי והבנתי האמור בתקנון זה ושאמלא את הכתוב בו.

תאריך                                      חתימת המנוי
_____________________      _________________________

 

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות