חיפוש באתר

ישיבות הנהלה

סיכום ישיבת הנהלה מיום 26.4.18

נוכחים:

נגה לב ציון-נדן, רמי שר שלום, עדית ג'אנה, ,

            אתי אברהמי , דני טאובר

נוכחים שאינם חברי הנהלה: נטע מגן, יעקב היכל – יו"ר ועדת ביקורת,  רו"ח רוני ישראלי

נעדרים: ששון שבו, לאה בלס ,ליאור שלם, תמיר ניר, ליאור בר דור, דניאל שוקרון, מיכאל לובלינג , גילת ספייב 

הישיבה התחילה בהצגת תמי דן ככותבת הפרוטוקול במקום דורית גולן שהתפטרה מתפקידה .

 

דו"ח רואה חשבון רוני ישראלי – הסבר על הדוח מאזן 2016-2017

גידול של 14% במחזור

הקצבות גדלו ביותר מ60%

הכנסות ממשתתפים עלו ב500,000 ₪

הוצאות לפעילויות שוטפות גידול של 21%

קיים גרעון מצטבר של 536,292 ש"ח אשר נובע מהסיבות שפרטנו בתחילת חוברת התקציב לשנת 2018:

אירוע פתיחת שנה – טיפקס

אי לכך בשנת 2018 יופחתו הפעילויות במרחב הציבורי אשר אין להם כיסוי תקציבי במטרה לצמצמם גרעון זה.

הכנסות נטו מפעילות – ירדו קצת בגלל שהכנסות הפעילות גדלו יותר ממה שגדל מחזור ההוצאות.

הוצאות מימון – עמלות כרטיסי אשראי ועמלת בנקים ירדו עיקר הסכום נובע משימוש בכרטיסי אשראי. 

הצבעה- מאשרים את הדו"ח:   כולם פה אחד- עדית, נגה, אתי, דני, רמי.

 

בחירות לרשות עיריית ירושלים-

 נטע מעדכנת שקיבלנו מהיועץ המשפטי של העיריה הנחיה ברורה לקראת הבחירות, ממליץ לא להזמין אף מתמודד אלינו אלא אם מזמינים את כולם וכן לא לאשר שימוש במתקני המנהל לצורך תעמולת בחירות.

 החלטה- ישלח להנהלה הנוהל ולאחר מכן תתקיים הצבעה על דרך הפעולה בעניין.

 

בית קפה קהילתי

 אנשי הקאופרטיב הציגו את הפעילות שלהם.

נערכה הצבעה לגבי התקדמות החברה הצעירים של הקואופרטיב להפעלת בית הקפה

 הצבעה-  בעד- עדית, נגה, דני, אתי, רמי

               נגד- אין.

שונות –

 עדית ביקשה להעלות להצבעה את בחירות חוזרות ליו"ר המנהלת.

 הצבעה-  בעד – עדית

               נגד- אתי, דני, נגה, רמי

 רמי ודני ביקשו שבישיבה הבאה נדון בהקמה של ועדת אתיקה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תד/הנהלה/סיכום ישיבת הנהלה 26.4.18

 

 

צרו קשר:
  • מנהל קהילתי בית הכרם
  • שדרות הרצל 137, ירושלים 91031
  • ירושלים
  • 02-5020721
  • פקס: 02-6427612
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות