חיפוש באתר

ישיבות הנהלה

סיכום ישיבת הנהלה מיום 25.3.2018

 

נוכחים:

נגה לב ציון-נדן, לאה בלס, עדית ג'אנה, ליאור שלם (עד 20:00), ליאור בר-דור, תמיר ניר (18:47-19:33)

      דניאל שוקרון (18:50-19:51), מיכאל לובלינג (הגיע באיחור), אתי אברהמי (18:57), דני טאובר (19:18),

      גילת ספייב (19:45)

 נוכחים שאינם חברי הנהלה: נטע מגן, יעקב היכל – יו"ר ועדת ביקורת

 נעדרים: רמי שר שלום, ששון שבו, נציג עירייה במקום יורי קוגן

  

דיון בנושא – האם איש צוות ישב בישיבות הנהלה ?

 עדית ביקשה שבשל  ניגוד אינטרסים  הפרוטקול ירשם על ידי המנכ"לית. זאת בשל ניגוד עניינים וחשש להדלפת מידע חסוי. והציעה כי איש הצוות יתמלל את ההקלטה לאחר הישיבה.

 הצבעה: מי מסכים שחברת צוות נוכחת ומסכמת את הפרוטוקול ?

            בעד – נגה, תמיר, ליאור בר דור, ליאור שלם, אתי, לאה, דניאל שוקרון

            נגד – עדית

            מי בעד תמלול מההקלטה ? – עדית

 

הצרכת השטח בין גני השבשבת

 דרישה להצרכה בין שטחים:

ברח' סלמן פינת משה קול  יבנה במבנה רב תכליתי שישמש כמועדון נוער וגני ילדים , אל מול בקשה לשטח ירוק בין גני השבשבת

הצבעה:

בעד: נגה, תמיר, ליאור בר דור, עדית, דני טאובר, דניאל שוקרון, אתי

 מי בעד להכניס לפרוגרמה מבנה ציבור – ליאור שלם

 

עדכונים מתכנית 16000

 הושג תקציב מהעירייה למתכנן, איתור ביחד עם התושבים – נבחר דן עזריאלי.

עו"ד רפי אטינגר ממשיך בליווי.

עד כה התושבים שילמו 37,000 ₪, עו"ד אטינגר קיבל 19,000 ₪, פניה חוזרת לשאר התושבים

להירתם ולתרום עוד כספים.

 

קירוי בגין

 התקיימה ישיבה עם מאיר תורג'מן.

ב-16.4.18 תתקיים ישיבה עם חברי הועדה.

אין חוות דעת של האגף לאיכות הסביבה. המשרד להגנת הסביבה דורש סקר קרקע.

 

גן חיבוקים

 נציגי ההורים ביקשו להעמיד מבנה יביל – הורד מסדר היום.

 רישום לגנים – בעיה עם גן קשת, נרשמו רק 11 ילדים, אפשרות להשכיר לן חיבוקים את מבנה הגן.

 

אישור תקציב 2018

 מאחר שועדת כספים לא קיימה ישיבה בנושא, התקציב יאושר בפורום רחב של כל חברי ההנהלה.

הוכנס לתקציב סעיף כיסוי גרעון (150,000 ₪ ), בהתאם לגרעון של 2017 (כ-370,000 ₪ ).

הצבעה: בעד אישור התקציב – נגה, ליאור בר דור, דני טאובר, אתי, לאה, דניאל שוקרון

            נמנעו מהצבעה – גילת, עדית, מיכאל, ליאור שלם

 

שונות

  • מכירת חמץ של המינהל לבקשת דניאל שוקרון – המכירה בוצעה ע"י נטע.
  • מבנה בית האבות – ועדה לאיתור משתמשים עם תושבים, פניה להפועל המזרחי, בחינת עקרונות

לשימוש בקרקע ובמבנה. הוצע לעדית להוביל את הועדה.

היתה פניה ממנח"י להקים שם מוסד חינוכי חרד"לי – הובעה התנגדות מיידית.

            בדיקת קבוצות יזמים של גילאי 55 + - מעין קיבוץ עירוני.

 

  • עדית מבקשת לברר עם היועץ המשפטי לגבי ועדת ביקורת – כמה חברים צריכים להיות בועדה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

צרו קשר:
  • מנהל קהילתי בית הכרם
  • שדרות הרצל 137, ירושלים 91031
  • ירושלים
  • 02-5020721
  • פקס: 02-6427612
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות