חיפוש באתר

ישיבות הנהלה

סיכום ישיבת הנהלה מיום 11.2.2018

 נוכחים:

נגה לב ציון-נדן, אתי אברהמי, רמי שר שלום, דני טאובר, עדית ג'אנה, דניאל שוקרון, ליאור בר-דור, גילת ספייב, תמיר ניר (20:15), נוכחים שאינם חברי הנהלה: נטע מגן, יעקב היכל – יו"ר ועדת ביקורת

 נעדרים: לאה בלס, מיכאל לובלינג, ששון שבו, ליאור שלם, נציג עירייה (במקום יורי קוגן)

 

אישור פרוטוקולים קודמים

 סיכום ישיבת הנהלה –מ-14.1.2018 – אושר פה אחד.

 

קירוי בגין – עדכון  – מפגש של נציגי העירייה ותושבי השכונה היום בוטל ע"י העירייה – בטענה כי

נערך טיול בשבת ביער ירושלים לקטיף פטריות (חילול שבת) ועל הפרסום היה לוגו של העירייה.

 • לבדוק עם עו"ד דני פלד, היועץ המשפטי, בנוגע לפנייה לעיתונות בנושא.
 • לבדוק עם היועץ המשפטי של העירייה לגבי התנהלות נציגי העירייה בנושא.
 • דני טאובר ינסח מכתב תלונה למאיר תורג'מן, העתק לראש העירייה וחברי הועדה.

 

בר קהילתי/קואופרטיבי –  בהשתתפות רון לרמן, עו"ד יפעת סולל (יו"ר ברית הקואופרטיבים)

 וחיים וורמברנד :

 • הצעה לבעלות משותפת באמצעות המודל הקואופרטיבי, שיתוף הצרכנים.
 • בדיקת הנושא המשפטי עם עו"ד דני פלד, היועץ המשפטי (השלכות משפטיות וכלכליות) ונושא רישיון עסק של הזכיין.
 • דרישה מנציגי הקואופרטיב להכנת תקציב שיווק ונתונים מסודרים של הנושא הכספי.
 • הכנת חוזה מיוחד תוך התאמת המכרז הקודם לפעילות זו.

 הצבעה: האם חברי ההנהלה בעד הרעיון?

תוצאה: בעד - הרוב

 הקמת בי"ס ניסוי בשכונה – פניה למנח"י - יוזמת תושבים, כרגע לכיתות א', אפשרות של מסלול מיוחד בבי"ס בשכונה, או במבנה בגבעת רם.

התנגדות ביה"ס בשכונה לזרם חינוכי נוסף בתוך בתי הספר.

 פירוט אירועי פורים – בשל קוצר הזמן, פירוט האירועים ישלחו בדוא"ל לכל חברי ההנהלה.

 הצעת תקציב 2018 – התקציב הוכן בהתאם לביצוע בפועל ב-2017.

ועדת כספים עדיין לא אישרה את התקציב, לאחר שיבוצעו תיקונים בתקציב – הגרעון הצפוי ב-2017

יבוא לידי ביטוי ע"י תגבור הכנסות או צמצום פעילויות.

 החלטה: התקציב יובא לאישור בישיבה הבאה כסעיף ראשון.

 גן חיבוקים – נציגי הגן יוזמנו לישיבה הבאה.

 דג/הנהלה/סיכום ישיבת הנהלה 11.2.2018

צרו קשר:
 • מנהל קהילתי בית הכרם
 • שדרות הרצל 137, ירושלים 91031
 • ירושלים
 • 02-5020721
 • פקס: 02-6427612
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות