חיפוש באתר

טפסים ונהלים

טופס ביטול השתתפות בחוג (להדפסה)

תאריך: __________________

בקשה לביטול/הקפאה/החזר תשלום


אני החתום מטה: שם משפחה ופרטי ______________________________________________________

כתובת _____________________________ טלפון _________________________________________

Email (דוא"ל) ___________________________@________________________________________

 

מבקש/ת:

1. לבטל עבור התלמיד/ה _______________ מחוג __________________מתאריך __________________

2. להקפיא עבור התלמיד/ה _______________ מחוג _____________ מ - ___________ עד ___________

3. החזר הסכום בסך ___________________ ₪ (במילים) _____________________________________

4. להעביר את התלמיד/ה ________________ מחוג ____________________ לחוג _________________

הסיבה: __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

שילמתי לפעילות: במזומן, צ'יקים, הוראת קבע, כרטיס אשראי (סמן/י בעיגול)

חתימה: __________________________


________________________________________________________________________________

 

לשימוש המשרד: 

1. אישור הרכז המקצועי והערות : ________________________________________________________

________________________________________________________________________

חתימת הרכז __________________ תאריך: ___________________

2. החלטת מנהל/ת המתנ"ס: ________________________________ תאריך: _____________________

נא לחייב סעיפים: ____________________ ____________________ _______________________

סך: ____________________ ____________________ _______________________

חתימת המנהל/ת: _________________________


3. פרטים לביצוע ע"י המזכירות:

א. ה.ק. / כ.א / בוטל / לא בוטל / עודכן ע"י _____________________ תאריך _____________________

ב. ספר החוגים עודכן ע"י __________________________ תאריך _____________________________

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות