חיפוש באתר

טפסים ונהלים

טופס בקשה להנחה (להדפסה)

להורדה והדפסה טופס בקשת הנחה לחצו כאן

 

תאריך _______________


בקשה להנחהאנו, משפחת ______________ כתובת _________________ טל' _______________


שם האב _______________ עיסוק _________________

שם האם ______________ עיסוק _________________


מבקשים הנחה לחוגים / לקייטנות של המרכז הקהילתי:

______________ ______ _____________________ __________________
שם הילד כתה שם המסגרת שכ"ל לחודש

______________ ______ _____________________ __________________
שם הילד כתה שם המסגרת שכ"ל לחודש

______________ ______ _____________________ __________________
שם הילד כתה שם המסגרת שכ"ל לחודש


מספר ילדים במשפחה _____________ גילאים _______________________________

סיבת הבקשה ________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

רשומים כמשתתפים בפעילות במתנ"ס כן לא
הנני מצהיר בזאת שאיני מקבל החזר ממקום העבודה עבור הפעילות הנ"ל
יש לצרף מסמכים על פי הפירוט בדף המצורף.


תאריך _____________ שם המבקש ________________ ת"ז ________________________________
חתימה

בקשה להנחה – המסמכים הדרושים:


1. אישורי הכנסה ל- 3 החודשים האחרונים של 2 בני הזוג.

2. מעמד אישי – נשוי / נשואה, רווק/ה, גרוש/ה, חד – הורי/ת (צילום ת.ז.)

3. צילום ת.ז. + ספח

4. אישור לתשלום מזונות.

5. אישור קבלת דמי אבטלה או השלמת הכנסה.

6. ילדים במסגרת המתנ"ס – יש לפרט.

7. אישורים נוספים כגון: נכות וכד'.

8. אנשי צבא ומשטרה או אחרים המקבלים החזר ממקום העבודה אינם זכאים להנחה.

צרו קשר:
  • מנהל קהילתי בית הכרם
  • ירושלים
  • 02-5020721
  • פקס: 02-6427612
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות