חיפוש באתר

ישיבות הנהלה

סיכום ישיבת הנהלה מיום 22.10.2017

סיכום ישיבת הנהלה מיום 22.10.2017

 

נוכחים:
נגה לב ציון-נדן, עדית ג'אנה, אתי אברהמי, דני טאובר, מיכאל לובלינג (20:07), תמיר ניר (20:11), גילת ספייב (20:11), ששון שבו (20:14), לאה בלס (20:24).

נוכחים שאינם חברי הנהלה:
נטע מגן, יעקב היכל (יו"ר ועדת ביקורת).

נעדרים:
רמי שר-שלום, ליאור בר-דור, ליאור שלם, נציג עירייה (במקום יורי קוגן).

 

אישור פרוטוקולים קודמים

סיכום ישיבת הנהלה – 10.9.2017– לא אושר, יוגש לאישור בישיבה הבאה לאחר שני תיקונים נוספים.

 

תכנית מתאר 16000 – עו"ד רפי אטינגר יפגש עם מנכ"ל העירייה.

איתור מתכנן לבדיקת התכנית, יש צורך במתכנן בעל ניסיון ומוכנות לעבוד מול העירייה.

התארגנות התושבים לגיוס כספים – עד כה אספו 40,000 ₪. מתוך סכום זה שולמו לעו"ד אטינגר 2 תשלומים. מיזמים בשכונה לגיוס כספים נוסף ע"י מפגשי נוער וצעירים עם האומנית ליאורה וייז.

 

סיכום ביקור ראש העיר – הנושאים שעלו בביקור:

1.שיפוץ הטריבונות באולם הספורט – השלמת התקציב לחצי אולם בעלות של 300,000 ₪ ב-2018

כתוספת לתרומה של מייקל פיליפס – 200,000 ₪  (סה"כ עלות שיפוץ חצי טריבונה כ-500,000 ₪ ).

2.ישקל תקציב מיוחד לאירועי יום העצמאות ב-2018.

3.סיום הכנת גינת הכלבים בין גני השבשבת בתחילת נובמבר 2017.

תכנון גינת הכלבים בגן שחר.

4.מאור – חיבור תאורת מגרש הקט-רגל.

5.תקציב נוסף לשכר רכז ופעילות סיירת הורים באגף הנוער (30,000 ₪ + 20,000 ₪ ).

6.תקציב מיוחד  לתכנון סגירת המרפסת.

7.הנגשה – כרגע אין תקציב. רשומים בעדיפות ראשונה לתקציב בנושא.

8.תקציב לתכנון מרכז החיים ב-2018. התוכניות ישנות לבדוק בקרב התושבים.

 יוכן מכתב לתושבים עם סיכום כל ההבטחות של אנשי העירייה ויועבר העתק ללשכת ראש העיר.

 

הנגשת בית הועד – לדיון בישיבת ההנהלה הבאה – נתונים לגבי נושא המעלון: סקר קשישים בנושא, עלות התקנה, מקורות תקציביים אפשריים.

 

בית הכרם 2 – ישיבה שאינה מתאימה לשכונה. תלונות מתושבים שכנים על רעש, בעיות חניה ועוד.

ועדת השימור החליטה כי הבניין הינו ברמת השימור הנמוכה ביותר.

לזמן פגישה עם התושבים  - השכנים המתנגדים ולהציע לפעול לכך שיעוד הבניין למגורים בלבד.

 

סיכום פסטיבל רחוב – 3 ימים, ריכוז: תמר זילברבוש,  הדים מאד טובים בשכונה. הגיע קהל ומגוון כל יום.

להעביר פירוט הוצאות והכנסות לחברי ההנהלה בישיבה הבאה.

 

בית קפה קהילתי – כל המועמדים פרשו פרט למועמד אחד, לאור התנאים הנוקשים.

ב-30.10.17 בשעה 18:00 פגישה עם המועמד ושותפו והעלאת כל השאלות שעו"ד שרי העבירה.

 

יש להעביר לחברי ההנהלה את פרוטוקול ההצבעה שלהם לגבי הפעלת בית הקפה ומיקומו.

 

נוהל שימוש בבית הועד – ב-13.4.2013 הוכן פרוטוקול סיכום לגבי נוהלי השימוש.

הפרוטוקול יסרק ויועבר לחברי ההנלה.

פרוטוקול מעודכן יוכן בעזרתו של יעקב היכל ויתייחס לפעילות ללא תשלום ופעילות בתשלום.

 

עדכון נושא החניה בכרמון – תת-ועדה התכנסה – הוחלט כרגע לא לעשות הסדרה לפי דעת הרוב.

רק לבתים מס' 2 ו-4 יהיו תווי חנייה.

 

הקצאה לבית כנסת ברח' יעקב סלמן – התנגדות למיקום שהוצע, הוגשה בקשה למבנה רב-תכליתי קהילתי. העירייה מקדמת תכנית למבנה כזה בפאתי גן השבשבת.

 

שיפוץ בית הועד – נציגי התנועה ליהדות מתקדמת – רפורמית – מוכנים לממן שיפוץ המבנה כמרכז קהילה, ובתמורה להשתמש במבנה כבית כנסת בסופי שבוע וחגים.

תמיר ניר נמנע מלהצביע בנושא כחבר הנהלה.

תתקיים פגישה עם נציגי העירייה לבדיקת הנושא.

צרו קשר:
  • מנהל קהילתי בית הכרם
  • שדרות הרצל 137, ירושלים 91031
  • ירושלים
  • 02-5020721
  • פקס: 02-6427612
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות