תושבי בית הכרם היקרים !

בעקבות החלטת ראש הממשלה שהורה על סגירת כל פעילויות הפנאי, השבתת בתי הספר, איסור התקהלות וכו'.. הוחלט כי מנהל קהילתי בית הכרם יעבוד במתכונת חירום, זאת תוך הקפדה על מתן שירות מיטבי לקהילה בהתאם לתנאים וההנחיות ממשרד הבריאות.

בהמשך לפרסומים קודמים בנושא מתנדבים ותושבים מבודדים מצורף קישור לפניה ורישום עבור תושבים מבודדים שזקוקים לעזרה ותמיכה. וכן לתושבים המעוניינים להתנדב ולסייע:
https://forms.gle/U1Nj962XcjrUMiwi8
נמצאים בבידוד היכנסו לקישור הזה:
https://forms.gle/MkogLaLG7FbsM6UR8
תרצו להתנדב לסייע היכנסו לקישור הזה:

בנוסף הקמנו קבוצת פעילים (סיירת שכונה) לאיתור וסיוע למבודדים/ אנשים פחות מרושתים/ אנשים עם קשיים כלשהם בקהילה, בשיטת נאמני שכונה. הפעילים מאתרים מתנדבים בכל רחוב, המתנדבים מאתרים איש קשר בכל בניין ואיש הקשר בודק את צורכי תושבי הבניין שלו ומדווח חזרה לקבוצת הפעילים. הזקוקים, יקבלו את הסיוע המתאים באמצעות הקהילה.

הקמנו מערך מתנדבים שכונתי של בני נוער למטרות בייביסיטר לילדים שהוריהם חייבים לעבוד בתפקידים חיוניים למשק:
קישור להורים מעוניינים: https://forms.gle/vjE1y7kk8UEDfNrR9
קישור לבני נוער המעוניינים להתנדב: https://forms.gle/BhYHeEwZBuC3m2nWA

בשלב שני נתחבר גם לסטודנטים מתנדבים, תנועות נוער ועוד מערכי מתנדבים רלוונטיים שמחפשים איך לסייע.

הגיל השלישי - צוות המנהל מתקשר לקשישי השכונה, לשאול לשלומם ולדאוג לכל צרכיהם (מקניות מזון ותרופות ועד הוצאת חיות המחמד לטיול) וכן, חלוקת ארוחת צהרים חמה מידי יום עד פתח הבית לכל חברי מועדון מופת לניצולי שואה (בשיתוף בני נוער מתנדבים) אם ידוע לכם על קשישים שעדיין לא הגענו אליהם - אתם מוזמנים למסור לנו את פרטיהם בטלפונים הבאים : אוסנת - 052-3705021 נמרוד - 054-6673286 גלי - 050-6483161
לכל באי המנהל הקהילתי - לצערנו נאלצנו לעצור את כל פעילויות, החוגים, סטודיו בכרם, מועדוני הגיל השלישי, גני הילדים, ופעילויות התרבות. חשוב להדגיש כי תזוכו רטרואקטיבית החל מ - 15/3/20 ולאורך כל התקופה בה לא מתקיימת פעילות.

עוד בתוכניות...

חלוקת ערכות "בניין עם אפצי" - ערכות יצירה והפעלה למשפחות מבודדים ובכלל (בסגנון בניין מדליק בחנוכה) וכמענה לתקופה בה הילדים משועממים בבית.

נשלח אליכם דרך הפייסבוק עדכונים שוטפים, וכן הצעות לפעילויות כיף / פעילות ספורטיביות, מאת מוריי החוגים שלנו.

מאגר בנק הזמן מגויס לצורך סיוע לתושבים למעוניינים להצטרף אוסנת – 052-3705021.

בקרוב נתחיל במשחק שכונתי - גמד ענק טלפוני - משפחה מאמצת בבדיקת שלום השכנים.

פורום חינוך ופורום גיל הרך- עבודה יחד על מתן מענה קהילתי לאוכלוסיות המיועדות.

התארגנות לטקסי ימי הזיכרון ויום העצמאות מקוונים.

הוצאת גליון מיוחד של עת הכרם: עת הקורונה - סיפורי תושבים מהבידוד הביתי ומתקופת החירום...היום נאלצנו, בצער רב, לשלוח עשרות עובדים לח"לת (חופשה ללא תשלום)
ונעשה כל מאמץ לשלב כוחות ולסייע אחד לשני.


איתכם כל השנה וגם בימים לא פשוטים אלה –
ממשיכים להיות הבית שלכם בשכונה !

שולחים לכם ולמשפחותיכם בריאות איתנה
ובטוחים שנעבור את זה ביחד כקהילה חזקה ומגובשת !!
נגה לב ציון נדן- יו"ר ההנהלה
נטע מגן- מנכ"לית המנהל
וכל צוות ההנהלה והעובדים במנהל קהילתי בית הכרם.

חיפוש באתר

טפסים

הסכם גני הורים -

הנחיות למילוי הטופס:

לכבוד:

 מרכז קהילתי ע"ש זיו ומרקס בבית הכרם

(שדות למילוי נמצאים בהמשך הטופס)

1. ידוע לנו כי הסכומים שאנו משלמים עבור השתתפותנו בשכ"ל לגנים נכונים למועד הרשמתנו לגנים, ולפיכך אנו מתחייבים בזה להוסיף על פי דרישתכם כל סכום שיקבע על- ידכם בגין תוספות יוקר במשק, ו/או כל תוספת אחרת שתקבע במשק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, גם תוספת בגין עליית מחירי עלויות הגן בו אנו משתתפים.

2. אנו נותנים לכם בזאת הרשאה לחייב את חשבוננו הנ"ל, בהתאם להרשאה לחיוב החשבון, את הסכומים וההפרשים, כמתחייב מן השינויים והתוספות, כפי שצוין לעיל, וזאת מדי חודש בחודשו, במועד הקבוע לתשלום, החל מחודש ספטמבר 2018 ועד סוף שנת הלימודים אוגוסט 2019.

3. כמו כן אנו יודעים את התקנות להלן:

א. בקשות לביטולים יטופלו רק לאחר מילוי טופס ביטול במזכירות המרכז הקהילתי, שימולאו עד ה- 25 לחודש.
ב. בקשות לביטול יעשו בכתב בלבד. לא יעשו ביטולים בטלפון.

4. אנו מסכימים בזאת לא לבטל ולא לשנות את ההרשאה לחיוב החשבון בבנק ללא ידיעתכם והסכמתכם מראש ובכתב, בהתאם למדיניות הביטולים שפורסמה, וזאת עד תום מועד הפעילות בגנים בהם אנו נוטלים חלק.

5. במידה ולא נכבד את ההרשאה לחיוב החשבון כולה או חלקה במועדים הנקובים בה, תועמד יתרת הסכום לפירעון מיידי, ובכל מקרה לא יפחת הסכום מסך של 100 ₪ , כפיצוי מוערך ומוסכם מראש ובהתחשב בהוצאות שיגרמו לנו.

6. כל תוספת צהרון ו/או חוג למשתתף שנרשם, או תוספת משתתף נוסף לחוג במשפחה, תחייב את הרשאת החיוב בהתאם לתוספת.

מין
ולראייה באתי/ באנו על החתום
חתימה
צרו קשר:
  • מנהל קהילתי בית הכרם
  • שדרות הרצל 137, ירושלים 91031
  • ירושלים
  • 02-5020721
  • פקס: 02-6427612
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות