תושבי בית הכרם היקרים !

בעקבות החלטת ראש הממשלה שהורה על סגירת כל פעילויות הפנאי, השבתת בתי הספר, איסור התקהלות וכו'.. הוחלט כי מנהל קהילתי בית הכרם יעבוד במתכונת חירום, זאת תוך הקפדה על מתן שירות מיטבי לקהילה בהתאם לתנאים וההנחיות ממשרד הבריאות.

בהמשך לפרסומים קודמים בנושא מתנדבים ותושבים מבודדים מצורף קישור לפניה ורישום עבור תושבים מבודדים שזקוקים לעזרה ותמיכה. וכן לתושבים המעוניינים להתנדב ולסייע:
https://forms.gle/U1Nj962XcjrUMiwi8
נמצאים בבידוד היכנסו לקישור הזה:
https://forms.gle/MkogLaLG7FbsM6UR8
תרצו להתנדב לסייע היכנסו לקישור הזה:

בנוסף הקמנו קבוצת פעילים (סיירת שכונה) לאיתור וסיוע למבודדים/ אנשים פחות מרושתים/ אנשים עם קשיים כלשהם בקהילה, בשיטת נאמני שכונה. הפעילים מאתרים מתנדבים בכל רחוב, המתנדבים מאתרים איש קשר בכל בניין ואיש הקשר בודק את צורכי תושבי הבניין שלו ומדווח חזרה לקבוצת הפעילים. הזקוקים, יקבלו את הסיוע המתאים באמצעות הקהילה.

הקמנו מערך מתנדבים שכונתי של בני נוער למטרות בייביסיטר לילדים שהוריהם חייבים לעבוד בתפקידים חיוניים למשק:
קישור להורים מעוניינים: https://forms.gle/vjE1y7kk8UEDfNrR9
קישור לבני נוער המעוניינים להתנדב: https://forms.gle/BhYHeEwZBuC3m2nWA

בשלב שני נתחבר גם לסטודנטים מתנדבים, תנועות נוער ועוד מערכי מתנדבים רלוונטיים שמחפשים איך לסייע.

הגיל השלישי - צוות המנהל מתקשר לקשישי השכונה, לשאול לשלומם ולדאוג לכל צרכיהם (מקניות מזון ותרופות ועד הוצאת חיות המחמד לטיול) וכן, חלוקת ארוחת צהרים חמה מידי יום עד פתח הבית לכל חברי מועדון מופת לניצולי שואה (בשיתוף בני נוער מתנדבים) אם ידוע לכם על קשישים שעדיין לא הגענו אליהם - אתם מוזמנים למסור לנו את פרטיהם בטלפונים הבאים : אוסנת - 052-3705021 נמרוד - 054-6673286 גלי - 050-6483161
לכל באי המנהל הקהילתי - לצערנו נאלצנו לעצור את כל פעילויות, החוגים, סטודיו בכרם, מועדוני הגיל השלישי, גני הילדים, ופעילויות התרבות. חשוב להדגיש כי תזוכו רטרואקטיבית החל מ - 15/3/20 ולאורך כל התקופה בה לא מתקיימת פעילות.

עוד בתוכניות...

חלוקת ערכות "בניין עם אפצי" - ערכות יצירה והפעלה למשפחות מבודדים ובכלל (בסגנון בניין מדליק בחנוכה) וכמענה לתקופה בה הילדים משועממים בבית.

נשלח אליכם דרך הפייסבוק עדכונים שוטפים, וכן הצעות לפעילויות כיף / פעילות ספורטיביות, מאת מוריי החוגים שלנו.

מאגר בנק הזמן מגויס לצורך סיוע לתושבים למעוניינים להצטרף אוסנת – 052-3705021.

בקרוב נתחיל במשחק שכונתי - גמד ענק טלפוני - משפחה מאמצת בבדיקת שלום השכנים.

פורום חינוך ופורום גיל הרך- עבודה יחד על מתן מענה קהילתי לאוכלוסיות המיועדות.

התארגנות לטקסי ימי הזיכרון ויום העצמאות מקוונים.

הוצאת גליון מיוחד של עת הכרם: עת הקורונה - סיפורי תושבים מהבידוד הביתי ומתקופת החירום...היום נאלצנו, בצער רב, לשלוח עשרות עובדים לח"לת (חופשה ללא תשלום)
ונעשה כל מאמץ לשלב כוחות ולסייע אחד לשני.


איתכם כל השנה וגם בימים לא פשוטים אלה –
ממשיכים להיות הבית שלכם בשכונה !

שולחים לכם ולמשפחותיכם בריאות איתנה
ובטוחים שנעבור את זה ביחד כקהילה חזקה ומגובשת !!
נגה לב ציון נדן- יו"ר ההנהלה
נטע מגן- מנכ"לית המנהל
וכל צוות ההנהלה והעובדים במנהל קהילתי בית הכרם.

חיפוש באתר

טפסים

הסכם רישום לנבחרות כדורסל של אס"א "זיו" ירושלים בשנה"ל תשע"ט -

הנחיות למילוי הטופס:

לכבוד
מרכז קהילתי ע"ש זיו ומרקס, בית הכרם ירושלים

1. ידוע לנו כי הסכומים שאנו משלמים עבור השתתפותנו בחוג/ים נכונים למועד ההרשמה לחוג/ים, לפיכך אנו מתחייבים בזה להוסיף על פי דרישתכם כל סכום שיקבע על ידכם בגין תוספות היוקר במשק, ו/או כל תוספת אחרת שתקבע במשק ובהתאם להחלטת הנהלת המרכז הקהילתי, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, גם תוספת בגין עליית מחירי עלויות החוג בו אנו משתתפים.
2. אנו נותנים לכם בזאת הרשאה לחייב את חשבוננו הנ"ל, בהתאם להרשאה לחיוב החשבון, את הסכומים וההפרשים, כמתחייב מן השינויים והתוספות, כפי שצוין לעיל, וזאת מדי חודש בחודשו, במועד הקבוע לתשלום, החל מחודש ספטמבר 2018 ועד סוף שנת הלימודים יוני 2019 התשלום עבור חודש יולי 2019 (למעוניינים) יגבה בנפרד.
3. ידוע לנו בזאת שבמידה שברצוננו לקבל קבלה המפרטת את התשלומים עלינו לבקשה ממזכירות המרכז הקהילתי.
4. מובהר לנו בזאת שהנבחרת פועלת תחת המותג אס"א "זיו" ירושלים וכל חוקי איגוד הכדורסל חלים עליה.

5. כמו כן ידועים לנו הנהלים שלהלן:

א. שכר הלימוד החודשי מתבסס על 4 שיעורים בממוצע (אחת לשבוע) או 8 שיעורים (פעמיים בשבוע).
שיעור המתבטל בגלל העדר מורה - יוחזר.
אין החזר שיעורים במקרה של היעדרות המשתתף.
ב. תזוכה היעדרות מסיבות רפואיות, מעל 14 ימים רצופים, בצרוף אישור רפואי במידה ויוגש באותו החודש.
ג. בקשות לביטולים יאושרו בהתאם לכללים הבאים:
1) לא יתקבלו בקשות לביטולים לגבי חודשי הפעילות מרץ, אפריל, מאי ויוני 2019. 
2) אין ביטול והחזר כספים בדיעבד !
3) בקשות לביטול השתתפות יש להגיש למזכירות עד ה-25 לכל חודש עבור החודש שלאחריו, בכתב ומראש בלבד, לא יאושרו ביטולים בטלפון או באמצעות הודעות המועברות ע"י המדריכים.

6. אנו מתחייבים בתשלום חודשי גם אם הייתה השתתפות חלקית או אם לא מולא טופס בקשה לביטול חוג. על כל שינוי במתכונת ההשתתפות בחוג עלינו להודיע בכתב למזכירות המרכז הקהילתי.
7. אנו מסכימים כי אם לא נעמוד בכל התשלומים יהיה המרכז רשאי להפסיק את ההשתתפות לאחר מתן התראה מראש.
8. ידוע לנו כי החוגים יתקיימו לפי לוח החופשות כפי שמפורסם בחוברת הפעילות.
9. אנו מסכימים כי למרות התחייבות המרכז להפעיל את המסגרת במשך שנת הלימודים, הוא יהיה רשאי להחליט על ביטול הפעילות אם מספר המשתתפים לא יאפשר הפעלה במתכונת הרצויה, ו/או אם יחולו שינויים בלתי צפויים, במקרה זה תופסק הגביה.
10. אנו מסכימים כי שינוי או הזזה של מועדי פעילות עד חצי שעה קדימה או אחורה לא יהווה הפרת התחייבות מצד המרכז.
11. אנו מסכימים בזאת לא לבטל ולא לשנות את ההרשאה לחיוב בבנק ללא ידיעתכם והסכמתכם מראש ובכתב, בהתאם למדיניות הביטולים שפורסמה, וזאת עד תום מועד הפעילות בחוג/ים בהם אנו נוטלים חלק.
12. במידה ולא נכבד את ההרשאה לחיוב החשבון כולה או חלקה במועדים הנקובים בה, תועמד יתרת הסכום כולו לפירעון מיידי, ובכל מקרה לא יפחת הסכום מסך של 100 ש"ח, כפיצוי מוערך ומוסכם מראש ובהתחשב בהוצאות שיגרמו למרכז הקהילתי.
13. אנו מאשרים צילום ופרסום תמונות של הרשום לחוג בכל דרכי המדיה של המרכז הקהילתי.
14.אנו מאשרים בזאת קבלת דברי דואר ופרסום מהמרכז הקהילתי בכל דרכי המדיה והפרסום של המרכז הקהילתי.
15. מקובלים עלינו נהלי ההרשמה המופיעים בחוברת הפעילות ובהסכם זה.

חתימה
צרו קשר:
  • מנהל קהילתי בית הכרם
  • שדרות הרצל 137, ירושלים 91031
  • ירושלים
  • 02-5020721
  • פקס: 02-6427612
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות