חיפוש באתר

טפסים

טופס הצהרה על מקום מגורים

לכבוד, המרכז הקהילתי
הצהרה על מקום מגורים
הנני מצהיר בזאת שמקום מגורי הנוכחי בעת החתימה על מסמך זה הוא בבית הכרם.
מובהר לי בזאת שאי דיוק בפרטי הכתובת, תהווה דיווח שאינו נכון, ולמתנ"ס שמורה הזכות שלא לקבל את ילדי לגן או להפסיק את ההתקשרות בכל עת.
***(אין לרשום כתובת ת.ד.)
הוצגה תעודת זהות
כתובת בבית הכרם
חוזה שכירות+ טופס תשלום ארנונה מעודכן ו/או משולם.
חתימה
צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות