חיפוש באתר

טפסים

הצהרה על בריאות הילד מעון יום רבי בנימין תשפ"ג

פרטי הילד/ה
אנו ההורים מצהירים בזאת
1. לא ידוע לי על בעיה ו/או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת ממנה סובל/ת בני / בתי והמחייבת התיחסות ו/או טיפול במסגרת הפעוטון.
8. הנני מתחייב/ת להודיע למינהל הקהילתי מידיית על כל בעיה ו/או מגבלה שהתגלתה מיד עם גילויה
10. בכל מקרה בו הטיפול מחייב סייעת צמודה באחריותי לדאוג לקבלת הסייעת הצמודה.
11. הנני מאשר למטפלת למדוד חום לילד שלי.
חתמו כאן
צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות