חיפוש באתר

חברה וקהילה

חברה וקהילה

רכזת: גלי ברין-טייג

 

העצמת תושבים  ושימור אופי השכונה

 

המרכז הקהילתי בבית הכרם פועל בשיתוף מלא של התושבים בעשייה, בחשיבה ובאחריות, בהתייחס להיבטים הפיזיים והחברתיים של החיים בשכונה ובפיתוח תחושת הזהות והשייכות, תוך הדגשת כוח ההתארגנות וחיזוק הקהילה.

העבודה הקהילתית בשכונה נגזרת מן הצרכים והתחומים העיקריים בה הם: העצמת תושבים וייצוגם על פי האינטרס השכונתי, שימור אופי השכונה, פיתוח קהילתי ותכנון חברתי, פיתוח מנהיגות קהילתית ויצירת התארגנות של תושבים לפעולות בקהילה לקידום רווחתם בתחומי החינוך, התרבות הרווחה ואיכות הסביבה.

אנו פועלים להגברת מעורבות התושבים בקביעה ותכנון של מדיניות שכונתית והתאמת התוכניות שקובע המימסד לאופי השכונה וצרכיה בדרכים הבאות:

 

* יצירת שינוי על ידי העלאת המודעות לנושאים משותפים ושיתוף התושבים בכל התהליכים.

* יצוג אינטרסים שכונתיים מול גורמי המימסד השונים.

* פיתוח שירותים מקומיים ברמת הקהילה

* יצירת דיאלוג בין התושבים לגורמים השונים ובינם לבין עצמם בתחומים האמורים.

* ריכוז וליווי ועדות נושאיות משותפות לתושבים ואנשי מקצוע כמו: הוועדה לתכנון  
    
פיזי, פורום מוביל חינוך, ועדת היגוי, קשישים, וועדת עיתון וכדומה. 

חברה וקהילה
צרו קשר:
השלוחות שלנו:
פעילויות:
תוכן מרכזי:
קישורים:
מתנסנט חוגים