לפעילות עד הבית לחצו כאן!

חיפוש באתר

ישיבות הנהלה

סיכום ישיבת הנהלה

 

סיכום ישיבת הנהלה מיום ראשון, 4.9.2016

 

נוכחים:            נגה לב ציון-נדן, לאה בלס, עדית ג'אנה, רמי שר-שלום, יורי קוגן, אתי אברהמי, מיכאל לובלינג,

            ליאור בר-דור, ליאור שלם, גילת ספייב (הצטרפה ב-20:25).

 

נוכחים שאינם חברי הנהלה: נטע מגן, מנחם קרן (ועדת ביקורת)

 

נעדרים: ששון שבו, דני טאובר, אפרת רכס, יעקב היכל (יו"ר ועדת ביקורת)

 

 

תיעוד ישיבות הנהלה

 

נגה:      לידיעת כל חברי ההנהלה מעתה כל הישיבות מוקלטות ומצולמות.

 

1.         אישור פרוטוקולים

 

 1. סיכום אסיפת תושבים מ-8.8.16 – יובא לאישור בישיבה הבאה.
 2. סיכום ישיבת הנהלה מ-8.8.16 – אושר ע"י 8 חברים, עדית התנגדה.
 3. סיכום ישיבת הנהלה מ-23.8.16 – אושר פה אחד.
 4. סיכום ביקור ראשי אגפים מהעירייה ב-28.8.16 – יובא לאישור בישיבה הבאה.

 

 1. פתיחת ישיבות ההנהלה לציבור

 

נגה:      לפני 4 שנים התקבלה החלטה בהנהלה לא לפתוח את הישיבות לציבור.

 

עדית:   זוכרת שהעלתה אז את הנושא ורק תמיר ניר הצביע בעד. לטענתה בדוא"ל ששלחה נגה יש

            התייחסות לשיתוף ציבור.

 

מיכאל: בעד, חושב שיש לפתוח את הישיבות לציבור. ישיבות פתוחות – שקיפות – חשוב שהציבור יראה

            את העבודה הנעשית, למרות שקיים סיכוי של הפרעה והתערבות. אם תהייה בעיה – נסגור את

            הישיבות. כמו כן ניתן להחליט על דיונים סגורים שיתקיימו בתחילת הישיבה, או בסופה.

            בבדיקה עם מינהלים קהילתיים אחרים יש כאלה שפותחים ויש שלא.

 

נגה:      הדוא"ל מתייחס להקלטות הישיבות, הציבור מוזמן להאזין להקלטות, יפורסמו במדיה.

            אם תהייה הפרעה / התפרצות של תושבים במהלך הישיבות לא נוכל לנהל דיון מקצועי ויעיל.

 

ליאור בר-דור: מתנגד, החלטות חשובות מתקבלות לאחר שיתוף ציבור, רוב הדיון בעיקר טכני.

 

ליאור שלם: מתנגד, ממילא הישיבות מוקלטות, יש פרוטוקול, תושבים לא יוכלו להימנע מלהגיב.

                   מציע לרכוש מכשיר הקלטה – ממיר הקלטה לטקסט כתוב.

 

רמי:     מתנגד, בועדות יש דיונים פתוחים. הפורום הזה הוא ממלכתי, הנהגתי.

 

אתי:     מתנגדת, בגלל תושבים בעייתיים.

 

עדית:   בעד, אין מה להסתיר. אם יהיו הפרעות נתריע בפני התושבים, יש לעשות ניסיון.

 

הצבעה: פתיחת ישיבות לקהל  - 3 - בעד, 5 - נגד, 1 - נמנע (לאה).

            הקלטות פתוחות לקהל – פה אחד.

 

החלטות: 1.       הישיבות לא יפתחו לציבור, אלא אם יוחלט להזמין את הציבור לדיון מסוים.

               2.       הקלטות פתוחות לקהל .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. הנגשת המינהל – מתכננים ומודדים

 

נטע:     מודה ליורי וארקדי המלווים את התהליך, קיבלנו 6 הצעות של מתכננים, לפי אחוזים בין 13%

            ל-23.8%, בתוכן 2 הצעות של 13%.

 

יורי:     הערכת עלות הפרויקט 800,000 ₪. מדובר בתכנון ראשוני, כאשר האדריכל ילווה את הפרויקט

            עד סוף העבודה.

 

נטע:     תקציב העירייה לתכנון 50,000 ₪, האם ההנהלה מאשרת חריגה מהתקציב היות ו-13% יחרגו

            מהסכום וכמו כן עלינו לשכור מודד, הצעת המחיר הנמוכה ביותר למודד היא 13,500 ₪.

            פנייה נוספת למשה ליאון לעזור בכך.

 

יורי:     בשלב הראשון הערכת המתכנן להגשת היתר. שכר הטרחה למתכנן עד להגשת ההיתר 26% מהסכום

            שנקבע איתו. ממליץ לשכור את קינן מניסיון עבודה קודם.

 

הצבעה:            לשכור את קינן לתכנון וסרגי המודד  8 - בעד, 1 - נגד (עדית).

 

החלטה:לשכור את קינן וסרגי.

 

 1. פסטיבל שכונה 2 וערב הצדעה

 

רמי:     תקציב הפסטיבל 70,000 ₪, מוסדות החינוך בשכונה ביקשו לקיים את האירוע בתחילת שנת

            לימודים, יתקיים ב-22.9.16, השתתפות קהילתית – ביה"ס, עסקים, ארגונים ומוסדות בשכונה.

            ביום שלישי, 6.9.16, ישיבת ועדת חינוך – גיבוש תכנים לפסטיבל.

 

ערב הצדעה לאנשי חינוך

 

רמי:     ערב מחווה לאנשי החינוך בשכונה, באולם מכללת דוד ילין, שת"פ בין ביה"ס ובי"ס בקהילה –

            תקציב בסך 15,000 ₪ וחסויות, יתקיים ב-27.9.16.

 

נטע:     התקציב לערב אינו מספיק, שערוך לעלות בסך 25,000 ₪, המופע המרכזי יוזמן לפי אישור ההנהלה

            לחריגה מהתקציב.

 

עדית:   כרגע למרכז הקהילתי גרעון שיצומצם, אך לא לגמרי. ערב ההצדעה לא צריך להיות מסובסד

            על ידינו.

 

נטע:     מחפשים את המטמון – בי"ס בקהילה מימנו מעבר לתקציב את הפעילות, נשארה יתרה של

            5,000 ₪, כמו כן ניתן להיעזר בתקציבי תרבות שלא נוצלו.

 

מיכאל:כדי לקבל החלטה יש לקבל את דו"ח ועדת כספים.

 

נגה:      בישיבת ועדת כספים מהיום התברר כי כרגע אנחנו בגרעון של 140,000 ₪ במקום גרעון של 171,00 ₪

            בסוף השנה נסיים בגרעון של 56,000 ₪ וזאת רק אם נצליח להתייעל בגיל הרך.

 

מיכאל:בעד לאשר תוספת של 5,000 ₪ לתקציב הערב.

 

הצבעה:            8 – בעד, 1 – נגד (עדית).

 

החלטה: אושרה חריגה של עד 5,000 ₪ מהתקציב לערב ההצעדה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. עדכון מצב לאחר ביקור מנהלי האגפים בעירייה

 

מיכאל:סיור בכל השכונה עם אנשי שפ"ע, הגנים יוצללו בכל השכונה.

            בעיה עם גן דינוזאור שיש בו 2 משטחים שלא ניתנים להצללה בגלל הניקוז הראשי של הגיחון

            ומסלעות.

            כתבה תפורסם ב"עת הכרם".

 

 1. סיכום נושא החלוץ 29 "תפארת בנים"

 

נטע:     האם לזמן את נציגי המדרשה לישיבה הבאה ?

 

נגה:      התושבים ביקשו להיפגש עם נציגי המדרשה ולהציג בפניהם את טענותיהם.

 

ליאור שלם: היות והיה דיון בבית המשפט בעקבות תביעת התושבים אינו חושב שעלינו להתערב בכך.

 

רמי:     עלינו לפרסם את המכתב שלנו.

 

מיכאל:בשיחות עם התושבים הבין כי אם המדרשה תקבל את בקשותיהם ותיענה להם יביעו שביעות רצון.

            אפשר להיעזר במגשרים מתכנית בנק הזמן.

 

החלטה: אם התושבים יבקשו מההנהלה ליצור מפגש נעשה זאת, לא ניזום מפגש ביניהם.

 

 1. פרויקטור לבית קפה קהילתי

 

נגה:      גן קשת פונה, יש תקציב משנת 2015. הוכנה תכנית מסודרת, יש להוציא מכרז.

 

נטע:     הדס מ"מ של גלי לא יכולה לעסוק גם בנושא זה. עלות פרויקטור כ-9,000 ₪ לחודש, הוצאה של

            כ-3 חודשים.

 

יורי:     התקציב הוא פיזי. לא ניתן להשתמש בתקציב לפרויקטור, היות ומדובר ב"עוגן כלכלי".

            אפשר לשכור את שוש קינן שתקבל 10% נטו מהקבלן, מסב תשומת לב חברי ההנהלה –

            התקציב 250,000 ₪, מקבלים 90% מההוצאות בלבד.

 

הצבעה:            8 – בעד, 1 – נגד (עדית).

 

החלטה: לשכור מתכנן / פרויקטור – הזול מ-3 הצעות.

 

 1. עדכון מצב הרשמה לחוגים

 

נטע:     פתיחת סטודיו "כרם" ב-1.9.16, חלוקת פרסומים, מודעה גדולה ב"עת הכרם". אירוע השקה

            יתקיים במהלך חודש אוקטובר בתיאום עם משפחת מזר.

 

רמי:     דוגמא לאפשרות להנציח חללים נוספים במרכז הקהילתי.

 

מיכאל:פרסום כתבה על הסטודיו ועל נאוה מזר, להכניס לתודעת התושבים את רעיון התרומה

            ואפשרות ההנצחה.

 

 1. טיפול בליקויי בטיחות

 

נטע:     מכתב מיורי  - להגיש רשימת ליקויים בטיחותיים לתכנית תעדוף בעירייה, חלק יתבצע ב-2016

            והשאר בשנים 2017/18. הזמנת מהנדס בטיחות ותמחור התיקונים. המבנים ישנים ולא מטופלים

            מבחינה בטיחותית.

 

יורי:     יש סיכוי לקבל תקציב נוסף בנושא בטיחות.

 

נטע:     קו צינור כיבוי האש יחובר השבוע, יורי וארקדי הגיעו עם המהנדס לביקורת, ג'מאל הקבלן תיקן

            את החיבורים, תעשה בדיקת לחץ של 24 שעות.

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 1. טקס גן חנן – ביום שלישי, 6.9.16, בשעה 17:45, במעמד ראש העיר, משה קול 15, לזכרו של אביה   של קרנית פלוג, נגידת בנק ישראל.

 

 1. נטע:     במסגרת קורס עתודה ניהולית חונכת 2 מנהלים חדשים במחוז, מבקשת אישור ההנהלה

                        שיגיעו לצפות בישיבה הבאה.

            נגה:      להחתים אותם על סודיות, לא לשתף בנושאים רגישים כמו כ"א.

 

 1. כנס ציפורי ב-28.9.16, שיח זהויות, המינהל שלנו נבחר לארח את הכנס מתוך 6 מינהלים, איתור

            תושבים , אליס שלוי, אלון מור.

 

 1. ועדת היגוי קשישים עם אילנה ברקוביץ מהעירייה. עדית הציעה להוביל פרויקט מנהיגות

            והעצמת קשישים.

 

 1. שיפור פני השכונה – אתי אברהמי: מעבר שמחה דיניץ סודר ויפתח בימים הקרובים.             עדית: מעורבת בנושא, לחץ רב של התושבים, בזכותם הצליח.

 

 1. עדית: תלונות של תושבים על ריח רע העולה מן המקלט במרכז הקהילתי.

           

נטע: מוגש בתכנית ליקויי הבטיחות לעירייה, בעיה דומה גם עם הפלמנקו.

 

            עדית: פניה של הורה לגבי ילד עם רגישות גבוהה לבוטנים.

 

            נטע: יש להפנות את ההורה אליה כדי שתטפל בנושא, אפשר להכין שלטים עם הוראה לא

                     להכניס מזון כזה ולהתריע בפני מדריכים ומשתתפים.

 

 1. רמי: לגבי רח' סלמן יש להגיש בקשה לועדת הקצאות להשתמש במקום.

 

 1. מיכאל: בפרוטוקול ועדת המשנה להיתרים אושרה בקשה ל-40 יחידות דיור בשד' הרצל 80.

                        מציין כי יש נושאים פיזיים רבים, חברי הועדה הפיזית לא עומדים בעומס, יש להעסיק

                        פרילנס, אולי עו"ד העוסק בענייני תכנון ובנייה, יש להחליט מאיזה תקציב.

 

            נגה:      צריך לעבור על כל ההיתרים.

 

            ליאור שלם: מציע לתת להגדיל את משרת המתכננת הפיזית.

 

            ליאור בר-דור: ליאור שלם צריך לבדוק בתפקידו כמתכנן הרובע כל פנייה כזו.

 

            ליאור שלם: אפשר ליצור שוב קשר עם מאגרי המידע "יפעת".

 

            מיכאל:צריך מישהו אחר, אריאלה עדיין לא מספיק בקיאה בנושאים ולומדת את השטח.

 

            ליאור בר-דור: אין סיבה שנתערב בכל בקשת היתר. יש להשקיע בתכנית 16,000.

 

            רמי: אנחנו צריכים להביא יזמים, לעודד בנייה, להביא זוגות צעירים לשכונה.

 

            החלטה: דיון משותף של הועדה הפיזית (אנשי מקצוע) וההנהלה, חידוש המנוי ב"יפעת".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. מיתוג

 

נטע:     ישיבה עם אריאל קוצר - רקע של עבודה עם "יובלים", "טבע" ועוד. לפי אגף חברה

                        אפשרות לתקציב בנושא ב-2017.

 

            נגה:      מיתוג ישן, שם, נראות, פרסומים – גרפיקה, הכנסות מספונסרים.

 

            עדית:   לא רואה נחיצות בשינוי, גם בעיה תקציבית.

 

            נגה:      מיתוג אינו רק שינוי השם והלוגו.

 

            מיכאל:נגה מכירה את אריאל היכרות קודמת מעבודתה.

                        יכול להגדיל את הכנסות המרכז ה קהילתי.

                        בישיבה הבאה תינתן תכנית כספית מגובשת.

 

            נגה:      תקשורת מול תושבים. נתקלה בדוא"ל שעדית שלחה לתושבים. כל מי שכותב לתושבים

                        צריך לציין כי מדובר בעבודה משותפת.

 

            עדית:   לא מרגישה כחלק מצוות. מציגה את עצמה כאופוזיציה. טוענת כי מדברים מאחורי גבה.

                       

            מיכאל:מדגיש כי חבר הנהלה לא יכול להיות אופוזיציה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דג/הנהלה/סיכום ישיבת הנהלה 4.9.16              

צרו קשר:
 • מנהל קהילתי בית הכרם
 • שדרות הרצל 137, ירושלים 91031
 • ירושלים
 • 02-5020721
 • פקס: 02-6427612
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות