חיפוש באתר

ישיבות הנהלה

סיכום ישיבת הנהלה מיום 14.1.2018

נוכחים:
נגה לב ציון-נדן, אתי אברהמי, מיכאל לובלינג, עדית ג'אנה, ליאור בר-דור, דני טאובר, גילת ספייב, תמיר ניר (19:12), ליאור שלם וששון שבו (19:17), רמי שר שלום (19:21), דניאל שוקרון (19:34)    

נוכחים שאינם חברי הנהלה: נטע מגן

נעדרים: לאה בלס, יעקב היכל (יו"ר ועדת ביקורת), נציג עירייה (במקום יורי קוגן).

 

אישור פרוטוקולים קודמים

סיכום ישיבת הנהלה – מפגש עם נציגי העירייה מ-10.12.2017 – אושר פה אחד.

 

קירוי בגין – עדכון  – דיון בועדה לתכנון ובנייה.

סוגיית שיתוף ציבור ועריכת מסמכים רשמיים המוגשים לועדות.

סיור נציגי הועדה המקומית במתחם.

-לבדוק מועד לדיון נוסף להתנגדויות.

-לפנות לחברה להגנת הטבע ול"ירוקים".

 

הצגת תכנית כיכר דניה – שיתוף ציבור – כנס עם משתתפים רבים.

תיקונים לתכנית:

*לעגל את פינות המשולש

*להקטין את שטח הערוגות, לדלל את מס' העצים והערוגות.

*הוספת ספסלי עץ

*להציב אדניות / אלמנטים נמוכים במעבר המורחב לרחוב בית הכרם.

*ליצור מעבר נוסף לרחוב בית הכרם מול אריאל תמס.

*שיפוץ האנדרטה.

*מכתב ליאיר גבאי, רישוי עסקים, לגבי אכיפה (הקואופ).

 

דיון בסוגיית הרובע היהודי – ירד מסדר היום.

 

טיוטת תקציב 2018 – לא הוצגה.

התקציב עדיין לא אוזן, בשבועיים הקרובים יוצג בפני ועדת כספים .

 

שונות

 צילום הישיבות – 3 הצעות להצבעה:

  1. להוריד את המצלמה – 8 בעד
  2. להקליט את הישיבות באודיו – 7 בעד
  3. לא להוריד את המצלמה – 4 בעד

החלטה: להוריד את המצלמה, להקליט באודיו, יפורסם פרוטוקול מתומצת.

 

ועדת ביקורת – לבדיקה עם עו"ד דני פלד, כיום רק יעקב היכל יו"ר הועדה פעיל בועדה.

ועדת חינוך – שתי חטיבות ביניים נוספות ברובע – בי"ס ארגנטינה ואורט גבעת רם.

הקמת בי"ס ניסוי יסודי בבית הכרם – יוזמת הורים בשכונה.

הצבת מכלים כתומים – פיילוט ניסויי ברמת בית הכרם, בחדרי אשפה.

מעלית במבנה – סיורים עם אדריכלים, בחינת אפשרות למעלית חיצונית רק לספריה, או מעלון בתוך המבנה.

מועדון הניצוץ – הנפקת 200 כרטיסי חבר לבני נוער לכניסה בסופי השבוע.

 

 

 

 

 

 

 

צרו קשר:
  • מנהל קהילתי בית הכרם
  • שדרות הרצל 137, ירושלים 91031
  • ירושלים
  • 02-5020721
  • פקס: 02-6427612
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות