מנהל קהילתי בית הכרם

חוברת הפעילות שלנו

בחוברת זו מוצג מגוון הפעילויות שלנו, אתם מוזמנים להיתרשם ולהרשם.
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

בי"ס לכדורגל - כדורגל לבנות ב-ו
כדורגל לבנות כיתות: ב'-ו' יום: ה' שעה: 15:00-16:00 מחיר: 170 ש"ח לפרטים
בי"ס לכדורסל - כדורסל בנות ג'-ו'
כדורסל בנות ימי ג' 15:00-15:45 ימי ה' 15:45-16:30 מדריך: מקס ספטר מחיר: 230 ש''ח לפרטים
בי"ס לכדורסל - כדורסל כיתה א' פעם
כדורסל בנים כיתה: א' יום: ד' שעה: 16:30-17:30 מדריך: מקס ספטר מחיר: 160 ש''ח לפרטים
בי"ס לכדורסל - כדורסל כיתה ב' ב+ד
כדורסל בנים כיתה: ב' ימי: ב' 16:30-17:15 ימי ד' 17:30-18:15 מדריך: מקס ספטר מחיר: 230 ש''ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

בי"ס לכדורסל - כדורסל כיתה ג' ב+ד
כדורסל בנים כיתה: ג' ימי ב' 17:15-18:00 ימי ד' 15:45-16:30 מדריך: מקס ספטר מחיר: 230 ש''ח לפרטים
בי"ס לכדורסל - כדורסל כיתה ד' ב+ד
כדורסל בנים כיתה: ד' ימי ב' 15:45-16:30 ימי ד' 15:00-15:45 מדריך: מקס ספטר מחיר: 230 ש''ח לפרטים
בי"ס לכדורסל - כדורסל כיתה ה-ז ב+ה
כדורסל בנים כיתה: ה'-ז' ימי: ב'+ד' שעה: 15:00-15:45 מדריך: מקס ספטר מחיר: 230 ש''ח לפרטים
התעמלות - התע' גברים ב+ה
התעמלות גברים איילת פונס ימים: ב'+ה' שעות: 20:00-21:15 מחיר: 260 ש"ח אזרח ותיק: 213 ש"ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

התעמלות - התע' דנה ב+ה 07:50
התעמלות בריאות - דנה קיזלשטיין ימים ב'+ה' (מעורב) שעות: 07:50-08:35 מחיר:220 ש''ח אזרח ותיק: 180 ש''ח לפרטים
התעמלות - התע' דנה ב+ה 08:40
התעמלות בריאות - דנה קיזלשטיין ימים: ב'+ה' שעות: 08:40-09:25 מחיר: 220 ש''ח אזרח ותיק: 180 ש''ח לפרטים
התעמלות - התע' דנה ב+ה 09:30
התעמלות בריאות - דנה קיזלשטיין ימים: ב'+ה' שעות: 09:30-10:15 מחיר: 220 ש''ח אזרח ותיק: 180 ש''ח לפרטים
התעמלות - התע' ותיקים שלומית
התעמלות לוותיקים- שלומית גולן יום א' שעה: 12:00-12:45 מחיר: 100 ש''ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

התעמלות - התע' נשים תמי 18:00
התעמלות - תמי דן ימים: א'+ד' שעות: 18:00-19:00 מחיר: 255 ש''ח אזרח ותיק: 209 ש''ח לפרטים
התעמלות - התע' נשים תמי 8:15
התעמלות - תמי דן ימים: א'+ד' שעות: 08:15-09:15 מחיר: 255 ש''ח אזרח ותיק: 209 ש''ח לפרטים
התעמלות - פלדנקרייז תמר ו'
פלדנקרייז - תמר קלופר יום: ו' שעות: 08:00-08:45 מחיר: 160 ש''ח אזרח ותיק:131 ש''ח לפרטים
התעמלות מכשירים - פילאטיס מכשירי-פעמים
פילאטיס מכשירים אצל הללי פעמיים בשבוע מחיר: 560 ש"ח לחודש לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

התעמלות מכשירים - פילאטיס מכשירים -פעם
פילאטיס מכשירים אצל הללי פעם בשבוע מחיר 320 ש"ח לפרטים
התעמלות קרקע - אקרוב א'-ג' פעמיים
התעמלות קרקע - אקרובטים כיתות: א'-ג' ימי א'+ג' שעה 16:00-17:00 מחיר: 325 ש"ח לפרטים
התעמלות קרקע - אקרובט א'-ג'פעם אחת
התעמלות קרקע - אקרובטים כיתות: א'-ג' יום: א' שעה: 17:00-18:00 מחיר: 215 ש''ח לפרטים
התעמלות קרקע - אקרובט ד'-ו' פעמיים
התעמלות קרקע - אקרובטים כיתות: ד'-ו' ימי א'+ג' שעה: 15:00-16:00 מחיר: 325 ש''ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

התעמלות קרקע - אקרובט' חובה 17:15
התעמלות קרקע - אקרובטים גו חובה יום: ג' שעה: 17:15-18:00 מחיר: 175 ש''ח לפרטים
התעמלות רפואית - אוסט איילת א+ד 10:10
התעמלות אוסטאופורוזיס איילת פונס ימי: א'+ד' שעה: 10:10-10:55 מחיר: 255 ש''ח אזרח ותיק: 209 ש''ח לפרטים
התעמלות רפואית - אוסט חיה ב+ה17:20
אוסטאופורוזיס - חיה אברהם ימים: ב'+ה' שעות: 17:20-18:05 מחיר: 255 ש''ח אזרח ותיק: 209 ש''ח לפרטים
התעמלות רפואית - אוסט' חיה ב+ה 16:30
אוסטאופורוזיס- חיה אברהם ימים: ב'+ה' שעות: 16:30-17:15 מחיר: 255 ש''ח אזרח ותיק: 209 ש''ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

התעמלות רפואית - אוסט-איילת א+ד 11:00
התעמלות אוסטאופורוזיס איילת פונס ימי: א'+ד' שעה: 11:00-11:45 מחיר: 255 ש''ח אזרח ותיק: 209 ש''ח לפרטים
התעמלות רפואית - אוסט-איילת א+ד 9:20
התעמלות אוסטאופורזיס איילת פונס ימי: א'+ד' שעה: 9:20-10:05 מחיר:255 ש''ח אזרח ותיק: 209 ש''ח לפרטים
התעמלות רפואית - אוסט-איילת ב+ה 19:00
התעמלות אוסטאופורוזיס איילת פונס ימי: ב'+ה' שעה: 19:00-19:45 מחיר: 255 ש''ח אזרח ותיק: 209 ש''ח לפרטים
התעמלות רפואית - התע' גברים חיה
התעמלות בריאותית גברים - חיה אברהם ימי א' בשעה: 16:30-17:15 ימי ד' בשעה: 16:15-17:00 מחיר: 220 ש''ח אזרח ותיק: 180 ש''ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

טניס - טניס כיתות א'-ב ב+ה
טניס - אבי גרין כיתות: א'-ב' ימי: ב'+ה' שעה: 16:45-17:30 מחיר: 305 ש''ח לפרטים
טניס - טניס כיתות א'-ב' א+ד
טניס - אבי גריו כיתות: א'-ב' ימים: א'+ד' שעה: 16:45-17:30 מחיר: 305 ש''ח לפרטים
טניס - טניס כיתות ג'-ד' א+ד
טניס - אבי גרין כיתות: ג'-ד' ימים: א'+ד' שעה: 16:00-16:45 מחיר: 305 ש''ח לפרטים
טניס - טניס כיתות ג'-ד' ב+ה
טניס - אבי גרין כיתות: ג'-ד' ימי: ב'+ה' שעה: 16:00-16:45 מחיר: 305 ש''ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

טניס - טניס כיתות ה'-ו' א+ד
טניס - אבי גרין כיתות: ה'-ו' ימי: א'+ד' שעות: 17:30-18:15 מחיר: 305 ש''ח לפרטים
טניס - טניס כיתות ה'-ו' ב+ה
טניס - אבי גרין כיתות: ה'-ו' ימי: ב'+ה' שעה: 17:30-18:15 מחיר: 305 ש''ח לפרטים
טניס - טניס כיתות ז'-ח' א+ד
טניס - אבי גרין כיתות: ז'-ח' ימי: א'+ד' שעה: 18:15-19:00 מחיר: 305 ש''ח לפרטים
טניס - טניס כיתות ז'-ח' ב+ה
טניס - אבי גרין כיתות: ז'-ח' ימי: ב'+ה' שעה: 18:15-19:00 מחיר: 305 ש''ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

טניס - טניס מבוגרים ב'+ד'
טניס מבוגרים - אבי גרין ימים: ב'+ ד' שעות: 19:00-20:00 מחיר: 380 ש''ח לפרטים
טניס - טניס מבוגרים יום ב'
טניס למבוגרים - אבי גרין יום: ב' שעות: 19:00-20:00 מחיר:220 ש''ח לפרטים
טניס - טניס מבוגרים יום ד'
טניס מבוגרים - אבי גרין יום: ד' שעה: 19:00-20:00 מחיר: 220 ש''ח לפרטים
טניס - טניס נבחרת ימי א'+ד'
טניס נבחרת - אבי גרין ימי: א'+ד' שעה: 18:15-19:45 מחיר: 490 ש"ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

יוגה - יוגה יעל אוהד-קרני
יוגה - יעל אוהד קרני יום: ג' שעות: 18:30-20:00 מחיר: 220 ש''ח אזרח ותיק: 180 ש"ח לפרטים
כדור סל - כדורסל נשים
כדורסל נשים - מקס ספטר יום: ב' שעות: 20:00-21:15 מחיר:175 ש'''ח לפרטים
כדור רגל - כדורגל כיתה א' יום ג
כדורגל כיתה א' עופר יחזקאלי יום ג' 17:00-18:00 155 ש"ח לפרטים
כדור רגל - כדורגל כיתה א' יום ה
כדורגל כיתה א' עופר יחזקאל יום ה' 16:00-17:00 155 ש''ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

כדור רגל - כדורגל כיתה ב' יום א
כדורגל כיתה ב' עופר יחזקאל יום א' 16:00-17:00 155 ש''ח לפרטים
כדור רגל - כדורגל כיתה ב' יום ג
כדורגל כיתה ב' עופר יחזקאלי יום ג' 16:00-17:00 155 ש''ח לפרטים
כדור רגל - כדורגל כיתה ג' יום ג
כדורגל כיתה ג' עופר יחזקאלי יום ג' 18:00-19:00 155 ש''ח לפרטים
כדור רגל - כדורגל כיתות יא-יב
כדורגל - אייל אברהמי כיתות: י"א-י"ב ימי: ב'+ד' 20:00-21:00 מחיר: 240 ש''ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

כדור רגל - כדורגל כתה ג ימי א+ה
כדורגל כיתה ג' עופר יחזקאלי ימי א'+ה' 17:00-18:00 240 ש''ח לפרטים
כדור רגל - כדורגל כתה ד ימי ב+ד
כדורגל כיתה ד' עופר יחזקאלי ימי ב'+ד' 16:00-17:00 240 ש''ח לפרטים
כדור רגל - כדורגל כתה ה ימי א+ה
כדורגל כיתה ה' עופר יחזקאלי ימי א+ה 18:00-19:00 240 ש''ח לפרטים
כדור רגל - כדורגל כתה ה ימי ב+ד
כדורגל כיתה ה' עופר יחזקאלי ימי ב'+ד' 15:00-16:00 240 ש''ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

כדור רגל - כדורגל כתה ו ימי א+ג
כדורגל כיתה ו' עופר יחזקאלי ימי א'+ג' 15:00-16:00 240 ש''ח לפרטים
כדור רגל - כדורגל כתה ו ימי ב+ד
כדורגל כיתה ו' עופר יחזקאלי ימי ב'+ד' 17:00-18:00 240 ש''ח לפרטים
כדור רגל - כדורגל כתה ז-ח ב+ד
כדורגל - אייל אברהמי כיתות: ז'-ח' ימי ב'+ד' 18:00-19:00 מחיר: 240 ש''ח לפרטים
כדור רגל - כדורגל כתות ט-י ב+ד
כדורגל - אייל אברהמי כיתות: ט'-י' ימי: ב'+ד' 19:00-20:00 מחיר: 240 ש''ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

כדור רגל - כדורגל לנשים
כדורגל נשים הפועל ירושלים יום: ד' שעות: 21:00-22:30 מחיר: 180 ש''ח לפרטים
ספורט - נינג'ה 4-5 16:15
נינג'ה אתגרי - גל ירדני גילאי 4-5 יום: ה' שעה: 16:15-17:00 מחיר: 215 ש''ח לפרטים
ספורט - נינג'ה 5-6 17:00
נינג'ה אתגרי - גל ירדני גילאי 5-6 יום: ה' שעה: 17:00-17:45 מחיר: 215 ש''ח לפרטים
ספורט - נינג'ה א'-ב' 17:45
נינג'ה אתגרי - גל ירדני כיתות: א'-ב' יום: ה' שעה: 17:45-18:30 מחיר: 215 ש''ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

ספורט - נינג'ה ג'-ד' 18:30
נינג'ה אתגרי - גל ירדני כיתות: ג'-ד' יום: ה' שעה: 18:30-19:15 מחיר: 215 ש''ח לפרטים
ספורט - נינג'ה ג'-ח' 19:15
נינג'ה אתגרי - גל ירדני כיתות ג'-ח' יום: ה' שעה: 19:15-20:00 מחיר:215 ש''ח לפרטים
ספורט - נינג'ה ה'-ח' 15:30
נינג'ה אתגרי - גל ירדני כיתות ה'-ח' יום: ה' שעה: 15:30-16:15 מחיר:215 ש''ח לפרטים
ספורט קידס - ספורט קידס 3-4
ספורט קידס גילאי: 3-4 יום: ג' שעות: 16:30-17:15 מחיר: 180 ש"ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

ספורט קידס - ספורט קידס 4-6
ספורט קידס גילאי: 4-6 יום: ג' שעות: 17:15-18:00 מחיר: 180 ש"ח לפרטים
קארטה - קארטה יוסי חובה+א'
קראטה - יוסי צור גן חובה וכיתה א' יום: ב' שעה: 16:15-17:00 מחיר: 145 ש''ח לפרטים
קארטה - קראטה יואל ט' ומעלה
קארטה- יואל יערי מכיתה ט' ומעלה ימים: א'+ד' שעות: 19:30-21:15 מחיר: 285 ש''ח לפרטים
קארטה - קראטה יוסי ב'-ד'
קראטה - יוסי צור כיתות: ב'-ד' יום: ד' שעה: 16:30-17:15 מחיר: 145 ש''ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

קארטה - קראטה יוסי ה-ח פעמים
קראטה - יוסי צור כיתות: ה'-ח' ימי ב' 17:10-18:25 ימי ד' 17:30-18:45 מחיר: 260 ש''ח לפרטים
קבוצות - קבוצת ריצה
קבוצת ריצה - אייל זמיר ימים: ב'+ד' שעות: 05:45-06:45 מחיר: 220 ש''ח אזרח ותיק: 180 ש"ח לפרטים
קפוארה - קפוארה גן חובה-א'
קפוארה - "קפוארה ישראל" גן חובה- כיתה א' יום: ג' שעה: 16:30-17:15 מחיר: 195 שייח לפרטים
קפוארה - קפוארה כיתה ב'-ג'
קפוארה - קפוארה ישראל כיתות: ב'-ג' יום: ג' שעה: 17:15-18:00 מחיר: 195 שייח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

קפוארה - קפוארה כיתות ד ומעלה
קפוארה - קפוארה ישראל כיתות: ד' ומעלה יום: ג' שעה: 15:45-16:30 מחיר: 195 שייח לפרטים
קרב מגע - צ'י קונג נשים
צ'י קונג נשים - יעל אוהד קרני יום: א' שעות: 18:30-19:15 מחיר: 170 ש''ח אזרח ותיק: 140 ש"ח לפרטים
קרב מגע - צ'י קונג רפואי
צ'י קונג רפואי - עם אילה גרייצר יום ג 10:00-11:00 מחיר: 240 ש"ח אזרח ותיק: 197 ש"ח לפרטים
תנועה, מגע וצליל - זומבה לילדים 4-6
זומבה לילדים גילאי: 4-6 יום: ה' שעות: 16:00-16:45 מחיר: 160 ש"ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

תנועה, מגע וצליל - זומבה לילדים א'-ד'
זומבה לילדים כיתות: א'-ד' יום: ה' שעות: 16:45-17:30 מחיר: 160 ש"ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי אומנות

ציור - ציור כיתות ב'-ג' חדש
ציור ופיסול - מיכל שיזף החוג יתקיים החל מחודש נובמבר כיתות: ב'-ג' יום: ב' שעות: 16:30-17:30 מחיר:200 ש"ח חומרים: 25 ש"ח לפרטים
ציור - ציור כיתות ד' ומעלה
ציור ופיסול - מיכל שיזף החוג יתקיים החל מחודש נובמבר כיתות: ד' ומעלה יום: ב' שעות: 17:30-19:30 מחיר:285 ש"ח חומרים: 30 ש"ח לפרטים
קרמיקה - פיסול קרמי מבוגרים
פיסול קרמי למבוגרים יום: א' שעות: 10:00-13:00 מחיר: 365 ש"ח חומרים: 50 ש"ח לפרטים
קרמיקה - קרמיקה ילדים 16:30
קרמיקה ילדים - אנה כרמי יום: א' שעות: 16:30-17:45 מחיר:270 ש''ח חומרים: 25 ש"ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי אומנות

קרמיקה - קרמיקה ילדים 18:00
קרמיקה ילדים - אנה כרמי יום: א' שעות: 18:00-19:15 מחיר:270 ש''ח חומרים:25 ש''ח לפרטים
ריקודי עם - ריקודי בטן
ריקודי בטן נשים יום שני בשעות 09:00-10:00 מורה: נטלי דביר מחיר חודשי: 210 ש"ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי מוסיקה ואמנויות הבמה

נגינה - אחר - אורגנית 30 דק'
חוג מוסיקה-אורגנית (ליווי אישי) מדריך: אלברט בירון ימים שני/רביעי 30 דק' מחיר: 240 ש"ח לתיאום ימים ושעות עם אלברט ... לפרטים
נגינה - אחר - אורגנית 45 דק'
חוג מוסיקה-אורגנית (ליווי אישי) מדריך: אלברט בירון ימים שני/רביעי 45 דק' מחיר: 350 ש"ח לתיאום ימים ושעות עם אלברט ... לפרטים
נגינה - אחר - אקורדיון 45 דק'
חוג מוסיקה-אקורדיון (ליווי אישי) מדריך: אלברט בירון ימים שני/רביעי 45 דק' מחיר: 350 ש"ח לתיאום ימים ושעות עם אלברט ... לפרטים
נגינה - אחר - חלילית 30 דק'
חוג מוסיקה-חלילית (ליווי אישי) מדריך: אלברט בירון ימים שני/רביעי 30 דק' מחיר: 240 ש"ח לתיאום ימים ושעות עם אלברט ... לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי מוסיקה ואמנויות הבמה

נגינה - אחר - חלילית 45 דק'
חוג מוסיקה-חלילית (ליווי אישי) מדריך: אלברט בירון ימים שני/רביעי 45 דק' מחיר: 350 ש"ח לתיאום ימים ושעות עם אלברט ... לפרטים
נגינה - אחר - מפוחית פה 30 דק'
חוג מוסיקה-מפוחית פה (ליווי אישי) מדריך: אלברט בירון ימים שני/רביעי 30 דק' מחיר: 240 ש"ח לתיאום ימים ושעות עם ... לפרטים
נגינה - אחר - מפוחית פה 45 דק'
חוג מוסיקה-מפוחית פה (ליווי אישי) מדריך: אלברט בירון ימים שני/רביעי 45 דק' מחיר: 350 ש"ח לתיאום ימים ושעות עם ... לפרטים
נגינה - אחר - סקסופון 45 דק'
חוג מוסיקה-סקסופון (ליווי אישי) מדריך: אלברט בירון ימים שני/רביעי 45 דק' מחיר: 350 ש"ח לתיאום ימים ושעות עם אלברט ... לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי מוסיקה ואמנויות הבמה

נגינה - אחר - קלרינט 45 דק'
חוג מוסיקה-קלרינט (ליווי אישי) מדריך: אלברט בירון ימים שני/רביעי 45 דק' מחיר: 350 ש"ח לתיאום ימים ושעות עם אלברט ... לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי יזמות טכנולוגיה ומדע

מדעי הטבע - מדע וטכנולגיה חובה-ב
מדע וטכנולוגיה גן חובה- כיתה ב' יום: ג' שעות: 16:30-17:30 מדריך: יוסי צור מחיר: 225 ש''ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי למידה

חובבי טבע - עולם הטבע 3-4
מפגשים עם עולם הטבע לילדים- אורלי פרלברג גילאי 3-4 יום: א' שעות: 17:00-17:45 מחיר: 200 ש"ח לפרטים
חובבי טבע - עולם הטבע 4.5-6
מפגשים עם עולם הטבע לילדים- אורלי פרלברג גילאי 4.5-6 יום: א' שעות: 17:45-18:30 מחיר: 200 ש"ח לפרטים
טיסנאות - טיסנאות א'-ג'
טיסנאות-שלום ישראל כיתות: א'-ג' יום:ה' שעות: 16:30-17:15 מחיר: 180 ש"ח חומרים: 30 ש"ח לפרטים
טיסנאות - טניסאות ד'-ו'
טיסנאות - שלום ישראל כיתות: ד'-ו' יום :ה' שעות: 17:15-18:00 מחיר: 180 ש"ח חומרים: 30 ש"ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי למידה

למידה - שח-מט כיתות א'-ב'
שחמט לילדים כיתות: א'-ב' יום: ד' שעות: 16:30-17:30 מחיר: 180 ש"ח לפרטים
למידה - שח-מט כיתות ג'-ו'
שחמט לילדים כיתות: ג'-ו' יום: ד' שעות: 17:30-18:30 מחיר: 180 ש"ח לפרטים
למידה1 - מבוכים ודרק' ז 17:30
מבוכים ודרקונים- המדריך: איתמר כיתות: ז' ומעלה יום: ב' שעות: 17:30-19:00 מחיר: 230 ש"ח לפרטים
למידה1 - מבוכים ודרק' ז 19:00
מבוכים ודרקונים- המדריך: איתמר כיתות: ז' ומעלה יום: ב' שעות: 19:00-20:30 מחיר: 230 ש"ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי למידה

למידה1 - מבוכים ודרקונים א-ג
מבוכים ודרקונים- המדריך: גבריאל כיתות: א'-ג' יום:ב' שעות: 16:30-17:45 מחיר: 200 ש"ח לפרטים
למידה1 - מבוכים ודרקונים ד-ו
מבוכים ודרקונים- המדריך: גבריאל כיתות: ד'-ו' יום: ב' שעות: 17:45-19:00 מחיר: 200 ש"ח לפרטים
מועדון - ברידג'
ברידג' - בהדרכת אבי רוזנטל משחק חשיבה חברתי ומהנה המשמר ומפתח כישורי זיכרון וחשיבה יום: ה' שעות: 10:45-12:45 מחיר: 160 ... לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ריקוד ומחול

בלט קלסי - בייבי בלט 3-4 שני
בייבי בלט - לבנת ספיר גילאי 3-4 יום: ב' שעות: 16:15-17:00 מחיר: 210 ש''ח לפרטים
בלט קלסי - בייבי בלט 3-4, חמישי
בייבי בלט - לבנת ספיר גילאי 3-4 יום: ה' שעות: 16:15-17:00 מחיר: 210 ש''ח לפרטים
בלט קלסי - בייבי בלט 4-5 שני
בייבי בלט - לבנת ספיר גילאי: 4-5 יום: ב' שעות: 17:00-17:45 מחיר: 210 ש''ח לפרטים
בלט קלסי - בייבי בלט 4-5, חמישי
בייבי בלט - לבנת ספיר גילאי: 4-5 יום: ה' שעות: 17:00-17:45 מחיר: 210 ש''ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ריקוד ומחול

בלט קלסי - בייבי בלט 5-6 שני
בייבי בלט - לבנת ספיר גילאי 5-6 יום: ב' שעות: 17:45-18:30 מחיר: 210 ש''ח לפרטים
בלט קלסי - בייבי בלט 5-6, חמישי
בייבי בלט - לבנת ספיר גילאי 5-6 יום: ה' שעות: 17:45-18:30 מחיר: 210 ש''ח לפרטים
היפ הופ - היפ הופ א'-ג'
היפ הופ כיתות: א'-ג' ימים: א'+ד' שעות: 16:30-17:30 מדריכה: רותם גולדין מחיר: 390 ש''ח לפרטים
היפ הופ - היפ הופ ד'-ו'
היפ הופ כיתות: ד'-ו' ימים: א'+ד' שעה: 17:30-18:30 מדריכה: רותם גולדין מחיר: 420 ש''ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ריקוד ומחול

היפ הופ - היפ הופ חטיבה ומעלה
היפ הופ כיתות: חטיבה ומעלה ימים: א'+ד' שעות: 18:30-20:00 מדריכה: רותם גולדין מחיר: 590 ש''ח לפרטים
תנועה יוצרת - בלט כיתות ד-ו
בלט - דינה דיבר כיתות: ד'-ו' יום: ב' שעות: 17:30-18:30 מחיר: 225 ש"ח לפרטים
תנועה יוצרת - בלט קלאסי כיתות א-ג
בלט - דינה דיבר כיתות: א'-ג' יום: ב' שעות: 16:30-17:30 מחיר: 225 ש"ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי תחום נוער

אי ג'אמפ
תאריך : 5.7 שעות 08:00-13:00 מחיר: 90 ש''ח+הסעה ראשון לציון יש להביא עם ילדכם: בקבוק 1.5 ליטר מים (שווא להביא בקבוק מים ... לפרטים
לונה פארק
תאריך: 12.7 שעות: 08:00-15:00 מחיר: 90 ש''ח+ הסעה תל אביב יש להביא עם ילדכם: בקבוק 1.5 ליטר מים (שווא להביא בקבוק מים קפואים ... לפרטים
לק ג'ל
תאריך: 4.7 ו- 11.7 - ימי ראשון שעה: 19:00 מחיר: 99 ש''ח לשני המפגשים+ערכה באולם הניצוץ לפרטים
מימדיון
תאריך: 26.7 שעות: 08:00-16:00 מחיר 90 ש''ח+הסעה תל אביב יש להביא עם ילדכם: בקבוק 1.5 ליטר מים (שווא להביא בקבוק מים קפואים ... לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי תחום נוער

סופרלנד
תאריך 19.7 שעות: 08:00-16:00 מחיר 90 שייח+הסעה ראשון לציון יש להביא עם ילדכם: בקבוק 1.5 ליטר מים (שווא להביא בקבוק מים ... לפרטים
סטנד-אפ
תאריך 6.7 סטנד אפ עם גיא הוכמן שעה 20:30 מחיר:50 ש''ח למצביעים בבחירות ולמוציאים 2 אנשים להצביע, כניסה חינם באולם ... לפרטים
קורס הכנה לצה"ל - קבוצת הכנה לצבא
קבוצת הכנה לצבא 'חץ תבור' שעות: 18:00-19:30 את הקבוצה ילווה מדריך מקצועי שיעביר 3 אימונים שבועיים מחיר מסובסד: 80 ש"ח לפרטים
שחייה לילית
תאריך 20.7 שעות: 21:30-00:00 נפגשים ב 21:00 בגן הגיא מחיר: 40ש''ח מרכז קוסל יש להביא: בקבוק 1.5 ליטר מים (שווא להביא בקבוק ... לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי גנים

גיל רך1 - - דמי רישום גיל רך
דמי רישום גיל רך תשפג 150 שח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים