מנהל קהילתי בית הכרם

חוברת הפעילות שלנו

בחוברת זו מוצג מגוון הפעילויות שלנו, אתם מוזמנים להיתרשם ולהרשם.
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

אוסט' אילת 19:00
אוסטופורוזיס-איילת פונס ימים ב+ה שעות: 19:00-19:45 מחיר: 253 ש"ח אזרח ותיק: 208 ש"ח לפרטים
אוסט' אלה א+ג 8:00
אוסטאופורוזיס - אלה קירשנבאום ימים א+ג שעות: 08:00-08:45 מחיר: 253 ש"ח אזרח ותיק: 208 לפרטים
אוסט' אלה א+ג 8:50
אוסטאופורוזיס-אלה קירשנבאום ימים א+ג שעות: 08:50-09:35 מחיר: 253 ש"ח אזרח ותיק: 208 ש"ח לפרטים
אוסט' אלה ב+ה 16:40
אוסטאופורוזיס-אלה קירשנבאום ימים ב+ה שעות: 16:40-17:25 מחיר: 253 שח אזרח ותיק 208 שח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

אוסט' אלה ב+ה 17:30
אוסטאופורוזיס-אלה קירשנבאום ימים ב+ה שעות: 17:30-18:15 מחיר: 253 שח אזרח ותיק 208 שח לפרטים
אוסט'-איילת 09:20
אוסטאופורוזיס-איילת פונס ימים א+ד שעות: 09:20-10:05 מחיר: 253 ש"ח אזרח ותיק: 208 שח לפרטים
אוסט'-איילת 10:10
אוסטופורוזיס-איילת פונס ימים א+ד שעות: 10:10-10:55 מחיר: 253 ש"ח אזרח ותיק: 208 ש"ח לפרטים
אוסט'-איילת 11:00
אוסטאופורוזיס-איילת פונס ימים א+ד שעות: 11:00-11:45 מחיר: 253 ש"ח אזרח ותיק: 208 ש"ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

אוסט'-איילת 11:50
אוסטופורוזיס-איילת פונס ימים א+ד שעות: 11:50-12:35 מחיר: 253 ש"ח אזרח ותיק: 208 ש"ח לפרטים
אקרוב' א-ג 17:00
אקרובטים כיתות: א-ג יום: א' שעות: 17:00-18:00 מחיר: 195 ש"ח לפרטים
אקרוב' חובה 17:15
אקרובטים גן חובה יום: ג' 17:15 - 18:00 מחיר: 160 ש"ח מדריך: מוריה לפרטים
אקרובט' א-ג 16:00
אקרובטים כיתות א-ג יום: א' +ג' 16:00-17:00 מחיר: 295 ש"ח מדריכה: מוריה לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

אקרובט' ג-ו 15:00
אקרובטים כיתות: ג-ו יום: א+ג מחיר: 295 ש"ח שעות: 15:00-16:00 לפרטים
בריאותית גברים חיה
התעמלות בריאותית גברים-חיה אברהם ימים א+ד יום א-16:30-17:15 יום ד-16:15-17:00 מחיר: 218 ש"ח אזרח ותיק: 179 ש"ח לפרטים
גברים-איילת
גברים-איילת פונס ימים ב'+ה' שעות: 20:00-21:15 מחיר: 260 ש"ח אזרח ותיק: 213 ש"ח לפרטים
התע' גברים חיה א+ד
התעמלות בריאותית גברים-חיה אברהם ימים א+ד יום א-16:30-17:15 יום ד-16:15-17:00 218 ש"ח אזרח ותיק-179 שח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

התע' דנה ב+ה 10:15
התעמלות בריאות-דנה קיזלשטיין ימים: ב'+ה' שעות: 10:15-11:00 מחיר: 218 ש"ח אזרח ותיק: 179 ש"ח לפרטים
התע' דנה ב+ה 7:50
התעמלות בריאות-דנה קיזלשטיין ימים: ב'+ה' (מעורב) שעות: 07:50-08:35 מחיר: 218 ש"ח אזרח ותיק: 179 שח לפרטים
התע' דנה ב+ה 8:40
התעמלות בריאות-דנה קיזלשטיין ימים: ב'+ה' שעות: 08:40-09:25 מחיר: 218 ש"ח אזרח ותיק: 179 ש"ח לפרטים
התע' דנה ב+ה 9:30
התעמלות בריאות-דנה קיזלשטיין ימים: ב'+ה' שעות: 09:30-10:15 מחיר: 218 ש"ח אזרח ותיק: 179 ש"ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

התע' ותיקים א 12:45
התעמלות לוותיקים-שלומית גולן יום א 90 שח שעות 12:45-13:30 לפרטים
התע' חיה א+ד
התעמ' מתונה - חיה אברהם ימים א-ד א-17:30-18:15 ד-17:10-17:55 מחיר: 218 ש"ח אזרח ותיק: 179 ש"ח לפרטים
התע' תמי א+ד 18:00
התעמלות נשים - תמי דן ימים א'+ד' שעות: 18:00-19:00 מחיר: 253 ש"ח אזרח ותיק: 208 ש"ח לפרטים
התע' תמי א+ד 8:15
התעמלות-תמי דן ימים: א+ד שעות: 8:15-9:15 מחיר: 253 ש"ח אזרח ותיק: 208 ש"ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

טניס א-ב ימים א+ד
טניס-אבי גרין כתות א-ב ימים א+ד 16:00-16:45 273 ש"ח לפרטים
טניס א-ב ימים ב+ה
טניס-אבי גרין כתות א-ב ימים ב+ה 16:00-16:45 273 ש"ח לפרטים
טניס ג-ד ימים א+ד
טניס-אבי גרין כתות ג-ד ימים א+ד 16:45-17:30 273 ש"ח לפרטים
טניס ג-ד ימים ב+ה
טניס-אבי גרין כתות ג-ד ימים ב+ה 16:45-17:30 273 ש"ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

טניס ה-ו ימים א+ד
טניס-אבי גרין כתות ה-ו ימים א+ד 17:30-18:15 273 ש"ח לפרטים
טניס ה-ו ימים ב+ה
טניס-אבי גרין כתות ה-ו ימים ב+ה 17:30-18:15 273 ש"ח לפרטים
טניס ז-ח ימים א+ד
טניס-אבי גרין כתות ז-ח ימים א+ד 18:15-19:00 273 ש"ח לפרטים
טניס ז-ח ימים ב+ה
טניס-אבי גרין כתות ז-ח ימים ב+ה 18:15-19:00 273 ש"ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

טניס מבוגרים ב 19:00
טניס מבוגרים-אבי גרין יום ב' שעות: 19:00-20:00 מחיר: 199 ש"ח אזרח ותיק: 163 ש"ח לפרטים
טניס מבוגרים ב+ד
טניס מבוגרים-אבי גרין יום ב'-ד' שעות: 19:00-20:00 מחיר: 340 ש"ח אזרח ותיק: 279 ש"ח לפרטים
טניס מבוגרים ד 19:00
טניס מבוגרים-אבי גרין יום ד' שעות: 19:00-20:00 מחיר: 199 ש"ח אזרח ותיק: 163 ש"ח לפרטים
יוגה יעל יום ג 19:00
יוגה-יעל אוהד קרני יום ג' שעות: 19:00-20:30 מחיר: 221 ש"ח אזרח ותיק: 181 ש"ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

כדורגל בנות ב'-ז'
כדורגל בנות-רות פנחסי כיתות ב'-ז' יום חמישי 15:00-16:00 160 ש"ח לפרטים
כדורגל ג' ימים א+ה
כדורגל-עופר יחזקאלי כיתה ג' ימים ראשון+חמישי 17:00-18:00 228 שח לפרטים
כדורגל ד' ימים א+ה
כדורגל-עופר יחזקאלי כיתה ד' יום ראשון 15:00-16:00 יום חמישי 16:00-17:00 228 שח לפרטים
כדורגל ד' ימים ב'+ד'
כדורגל-עופר יחזקאלי כיתה ד' ימים ב+ד 16:00-17:00 228 שח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

כדורגל ה' ימים א+ה
כדורגל-עופר יחזקאלי כיתה ה' ימים א+ה 18:00-19:00 228 שח לפרטים
כדורגל ה' ימים ב+ד
כדורגל-עופר יחזקאלי כיתה ה' ימים ב+ד 15:00-16:00 228 שח לפרטים
כדורגל ו' ימים ב+ד
כדורגל-עופר יחזקאלי כיתה ו' ימים ב+ד 17:00-18:00 228 שח לפרטים
כדורגל ז-ח ימים ב+ד
כדורגל נוער-אייל אברהי כיתות ז'-ח' ימים ב+ד 18:00-19:00 228 שח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

כדורגל ט-י ימים ב+ד
כדורגל נוער-אייל אברהי כיתות ט'-י' ימים ב+ד 19:00-20:00 228 שח לפרטים
כדורגל יא-יב ימי ב+ד
כדורגל נוער-אייל אברהמי כיתות יא'-יב' ימים ב+ד 20:00-21:00 228 שח לפרטים
כדורגל כיתה א' יום ג
כדורגל כיתה א עופר יחזקאלי יום ג 16:30-17:30 145 שח לפרטים
כדורגל כיתה ב' יום א
כדורגל כיתה ב עופר יחזקאלי יום א 16:00-17:00 145 שח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

כדורגל כיתה ב' יום ג
כדורגל כיתה ב' עופר יחזקאלי יום שלישי 15:30-16:30 145 שח לפרטים
כדורגל כיתה ג' יום ג
כדורגל כיתה ג עופר יחזקאלי יום ג 17:30-18:30 145 שח לפרטים
כדורגל נשים ב 21:00
כדורגל נשים הפועל קטמון יום ד 21:00-22:30 170 ש"ח לפרטים
כדורסל בנות כתות ג-ו
כדורסל בנות - מקס ספטר כיתות ג'-ו' ימים ג+ה ג 15:00-15:45 ה 15:45-16:30 218 שח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

כדורסל כיתה א'
בי"ס לכדורסל בנים-רפי מצגר כיתה א ימים ב+ד 15:45-16:30 218 ש"ח לפרטים
כדורסל כיתה ב'
בי"ס לכדורסל בנים-מקס ספטר כתה ב ימים ב+ד ב-16:30-17:15 ד-15:45-16:30 218 ש"ח לפרטים
כדורסל כיתה ג'
בי"ס לכדורסל בנים-מקס ספטר כתה ג ימים ב+ד ב-15:45-16:30 ד-15:00-15:45 מחיר 218 ש"ח לפרטים
כדורסל כיתה ד'
בי"ס לכדורסל בנים- רפי מצגר כתה ד' ימים ב+ד 15:00-15:45 218 שח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

כדורסל כיתות ה'-ו'
בי"ס לכדורסל בנים-מקס ספטר כיתות ה'-ו' ימים ב+ה 15:00-15:45 218 שח לפרטים
כדורסל נשים
כדורסל נשים-מקס ספטר יום ב' שעות: 20:00-21:15 מחיר: 174 שח לפרטים
נבחרת - ימים א+ד
טניס-אבי גרין נבחרת ימים א+ד 18:15-19:45 460 ש"ח לפרטים
נבחרת ה' - א.ס.א. "זיו" ירושלים
נבחרת כדורסל ה' - א.ס.א "זיו" ירושלים מחיר: 420 ש"ח לחודש בנוסף, 195 ש"ח דמי רישום לאיגוד הכדורסל וכו' לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

נבחרת ו' - א.ס.א. "זיו" ירושלים
נבחרת כדורסל -ו - א.ס.א "זיו" ירושלים מחיר 420 ש"ח לחודש בנוסף, 195 ש"ח דמי רישום לאיגוד הכדורסל וכו' לפרטים
נבחרת ז' - א.ס.א. "זיו" ירושלים
נבחרת כדורסל - ז' - א.ס.א "זיו" ירושלים מחיר לחודש 445 ש"ח בנוסף, 195 ש"ח דמי רישום לאיגוד הכדורסל וכו' לפרטים
נבחרת ח' -א.ס.א. "זיו" ירושלים
נבחרת כדורסל -ח' - א.ס.א "זיו" ירושלים מחיר 445 ש"ח לחודש בנוסף, 195 ש"ח דמי רישום לאיגוד הכדורסל וכו' לפרטים
נבחרת ט'-י' - א.ס.א. "זיו" ירושלים
נבחרת כדורסל - כתות ט'-י' - א.ס.א "זיו" ירושלים מחיר 465 ש"ח לחודש בנוסף, 195 ש"ח דמי רישום לאיגוד הכדורסל וכו' לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

נבחרת יא'-יב' - א.ס.א. "זיו" ירושלים
נבחרת כדורסל - י"א -י"ב - א.ס.א "זיו" ירושלים מחיר 465 ש"ח לחודש בנוסף, 195 ש"ח דמי רישום לאיגוד הכדורסל וכו' לפרטים
נינג'ה 4-5 ה 17:00
נינג'ה אתגרי גילאי 4-5 יום: ה' שעה: 17:00-17:45 מחיר: 185 ש"ח מדריך: ינון בודאי לפרטים
נינג'ה אתג 4-5 16:45
נינג'ה אתגרי גילאי 4-5 יום: ג' שעה: 16:45-17:30 מחיר: 185 ש"ח מדריך: ינון בודאי לפרטים
נינג'ה אתג ב-ג 18:15
נינג'ה אתגרי כיתות: ב'-ג' יום: ג' שעה: 18:15-19:00 מחיר: 185 ש"ח מדריך: ינון בודאי לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

נינג'ה אתג ב-ד 16:00
נינג'ה אתגרי כיתות: ב'-ד' יום: ג' שעה: 16:00-16:45 מחיר: 185 ש"ח מדריך: ינון בודאי לפרטים
נינג'ה אתג ה-ח 15:15
נינג'ה אתגרי כיתות: ה'-ח' יום: ג' שעה: 15:15-16:00 מחיר: 185 ש"ח מדריך: ינון בודאי לפרטים
נינג'ה אתג חובה-א
נינג'ה אתגרי חובה-א יום: ג' שעה: 17:30-18:15 מחיר: 185 ש"ח מדריך: ינון בודאי לפרטים
נינג'ה ב-ד ה 16:15
נינג'ה אתגרי כיתות: ב'-ד' יום: ה' שעה: 16:15-17:00 מחיר: 185 ש"ח מדריך: ינון בודאי לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

נינג'ה ב-ד ה 18:30
נינג'ה אתגרי כיתות: ב'-ד' יום: ה' שעה: 18:30-19:15 מחיר: 185 ש"ח מדריך: ינון בודאי לפרטים
נינג'ה ה-ח ה 15:30
נינג'ה אתגרי כיתות: ה'-ח' יום: ה' שעה: 15:30-16:15 מחיר: 185 ש"ח מדריך: ינון בודאי לפרטים
נינג'ה ה-ח ה 19:15
נינג'ה אתגרי כיתות: ה'-ח' יום: ה' שעה: 19:15-20:00 מחיר: 185 ש"ח מדריך: ינון בודאי לפרטים
נינג'ה חובה-א יום ה
נינג'ה אתגרי חובה-א יום: ה' שעה: 17:45-18:30 מחיר: 185 ש"ח מדריך: ינון בודאי לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

פלדנקייז גבי ב 7:45
פלדנקרייז - גבי מינסברג יום ב' שעות: 7:45-8:30 מחיר: 140 ש"ח אזרח ותיק: 115 ש"ח לפרטים
פלדנקריז גבי ד מעורב
פלדנקרייז - גבי מינסברג יום ד (מעורב) שעות: 07:30-08:15 מחיר: 140 שח אזרח ותיק: 115 ש"ח לפרטים
פלדנקרייז עמי ו 8:00
פלדנקרייז - עמי ספיר יום ו' שעות: 08:00-08:45 מחיר: 140 ש"ח אזרח ותיק: 115 ש"ח לפרטים
צ'י קונג נשים ג 8:30
צ'י קונג נשים-אילה גרייצר יום ג' שעות: 08:30-09:30 (אפשרות למדיטציה מ 09:30-10:00) מחיר: 240 ש"ח אזרח ותיק: 197 שח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

צ'י קונג רפואי 10:00
צ'י קונג רפואי - עם אילה גרייצר יום ג 10:00-11:00 מחיר: 240 ש"ח אזרח ותיק: 197 ש"ח לפרטים
קפוארה ב'-ג' יום א
קפוארה-שמואל דרמון כיתות: ב'-ג' יום: א שעות: 17:15-18:15 מחיר: 190 ש"ח לפרטים
קפוארה גן-א' יום א
קפוארה-שמואל דרמון גן חובה-א' יום א' 16:30-17:15 178 שח לפרטים
קפוארה ד' ומעלה
קפוארה-שמואל דרמון כיתות: ד' ומעלה יום: א 15:30-16:30 מחיר: 190 ש"ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

קראטה ה-ח ימים ב+ד
קראטה-יוסי צור כיתות: ה'-ח' ימים ב+ד ב-17:10-18:25 ד-17:30-18:45 מחיר: 259 ש"ח לפרטים
קראטה חובה+א 16:15
קראטה - יוסי צור גן חובה+א' יום ב' 16:15-17:00 143 ש"ח לפרטים
קראטה כתות ב-ד 16:30
קראטה-יוסי צור כיתות ב'-ד' יום ד בשעה 16:30-17:15 לפרטים
קראטה מכיתה ט ומעלה
קראטה-יואל יערי מכיתה ט ומעלה ימים א+ד שעות: 19:30-21:15 לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

ריצה ב+ד 5:45
ריצה - אייל זמיר ימים ב'+ד' שעות: 05:45-06:45 200ש"ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי אומנות

אילוףכלבים א-ג 16:30
אילוף כלבים-ליזי כיתות א'-ג' יום חמישי 16:30-17:30 228 ש"ח לפרטים
אילוףכלבים ד-ו 17:30
אילוף כלבים-ליזי כיתות ד'-ו' יום חמישי 17:30-18:30 228 ש"ח לפרטים
אילוףכלבים מתקדמים
אילוף כלבים-ליזי מתקדמים יום חמישי 16:30-17:30 228 ש"ח לפרטים
בייבי בלט 2.5-3
בייבי בלט - לינוי חן גילאי 2.5-3 יום חמישי 16:15-17:00 192 ש"ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי אומנות

בייבי בלט 3-3.5
בייבי בלט - לינוי חן גילאי 3-3.5 יום חמישי 17:00-17:45 192 ש"ח לפרטים
בייבי בלט 3.5-4
בייבי בלט - לינוי חן גילאי 3.5-4 יום חמישי 17:45-18:30 192 ש"ח לפרטים
בישול ואפיה ו-ח
בישול ואפיה לבנות עם שרה אייל כתות ו-ח יום א' שעות: 19:00-20:30 מחיר: 210 ש"ח חומרים: 45 ש"ח לפרטים
בישול ואפיה חובה-ב
בישול ואפיה לבנות עם שרה אייל גילאי גן חובה - ב' יום א' שעות: 17:00-18:00 מחיר: 190 ש"ח חומרים: 30 ש"ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי אומנות

בישול ואפיה כתות ג-ה
בישול ואפיה לבנות עם שרה אייל כתות ג' - ה' יום א' שעות: 18:00-19:00 מחיר: 190 ש"ח חומרים: 40 ש"ח לפרטים
בלט-ספיר 4-5 16:45
בלט - ספיר דוד יום שני שעות: 16:45-17:30 גילאי 4-5 192 ש"ח לפרטים
בלט-ספיר 5.5-7 17:30
בלט - ספיר דוד יום שני שעות: 17:30-18:15 גילאי 5.5-7 192 ש"ח לפרטים
בלט-ספיר 8-10 18:15
בלט - ספיר דוד יום שני שעות: 18:15-19:00 גילאי 8-10 192 ש"ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי אומנות

ברידג' מתחילים
ברידג' למתחילים-אבי רוזנטל יום חמישי 8:45-10:15 130 ש"ח בבית הועד לפרטים
ברידג' מתקדמים
ברידג' למתקדמים-אבי רוזנטל יום חמישי 10:30-12:00 130 ש"ח בבית הועד לפרטים
חומרים בישול ג-ה
חומרים בישול וואפיה כתות ג-ה 40 ש"ח לפרטים
חומרים בישול ו-ח
חומרים בישול ואפיה כתות ו-ח מחיר: 45 ש"ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי אומנות

חומרים בישול חובה-ב
חומרים בישול ואפיה - גן חובה - ב' 30 ש"ח לפרטים
חומרים קרמיקה ילדים
חומרים לקרמיקה - ילדים לפרטים
חומרים קרמיקה מבוגרי
חומרים קרמיקה מבוגרים 50 שח לפרטים
טיסנאות א-ג
טיסנאות-שלום ישראל כיתות א-ג יום חמישי 16:30-17:15 249 ש"ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי אומנות

טיסנאות ד-ו
טיסנאות-שלום ישראל כיתות ד-ו יום חמישי 17:15-18:00 249 ש"ח לפרטים
מבוכים ודר' גבריאל א
מבוכים ודרקונים-גבריאל כיתות א-ג יום שני 16:00-17:30 217 ש"ח לפרטים
מבוכים ודר' גבריאל ד
מבוכים ודרקונים-גבריאל כיתות ד-ו יום שני 17:30-19:00 217 ש"ח לפרטים
מבוכים ודרק' איתמר
מבוכים ודרקונים-איתמר כיתות ז' ומעלה יום שני 17:30-19:00 217 ש"ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי אומנות

מבוכים ודרק' איתמר
מבוכים ודרקונים-איתמר כיתות ז' ומעלה יום שני 19:00-20:30 217 ש"ח לפרטים
מדע וטכנולוגיה יוסי
מדע וטכנולוגיה-צור יוסי גן חובה כיתה ב' יום שלישי 16:30-17:30 224 ש"ח לפרטים
סדנאות בישול ואפיה
סדנאות בישול ואפיה לנערות בתאום מראש. לפרטים
ציור ופיסול ב-ג שני
ציור ופיסול מיכל כיתה ב'-ג' יום שני 16:30-17:30 198 ש"ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי אומנות

ציור ופיסול ד ומעלה
ציור ופיסול מיכל ד' ומעלה יום שני 17:30-19:30 285 ש"ח לפרטים
קרמיקה ילדים א 16:30
קרמיקה ילדים-אנה כרמי יום ראשון 17:45- 16:30 252 שח לפרטים
קרמיקה ילדים א 18:00
קרמיקה ילדים-אנה כרמי יום ראשון 18:00-19:15 252 שח לפרטים
קרמיקה מבוגרים 10:30
קרמיקה מבוגרים-אנה כרמי יום ראשון 10:30-13:30 362 שח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי אומנות

קרמיקה מבוגרים 19:30
קרמיקה מבוגרים-אנה כרמי יום ראשון בשעה 19:30 362 ש"ח לפרטים
תיאטרון לילדים
חוג תאטרון לילדים עם לירון חנוך שיפור הבטחון העצמי ויכולת העמידה מול קהל, עבודה קבוצתית והרבה הנאה! בהדרכת ... לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי מוסיקה ואמנויות הבמה

מוזיקה אלברט 30 ד'
מוסיקה - אלברט שני/רביעי 30 ד' 214 ש"ח לפרטים
מוזיקה אלברט 45 ד'
מוסיקה - אלברט שני/רביעי 45 ד' 318 ש"ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי יזמות טכנולוגיה ומדע

בניית אפליקציות ג-ו
בניית אפליקציות- קידי סטארט אפ כיתות ג-ו יום שני 18:00-18:45 מחיר לחודש: 150 ש"ח תשלום נוסף על חומרי עזר (בנפרד): 50 ש"ח לפרטים
בנית אפליקציה חומרים
בניית אפליקציות- קידי סטארט אפ- חומרי עזר כיתות ג-ו יום שני 18:00-18:45 מחיר לחודש: 50 ש"ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי למידה

חוג אנגלית
חוג אנגלית עם המורה יעל סמט ימים:בימי ראשון גילאים:כתות ב-ט שעות:16:00-20:15 מחיר:250 ש"ח טלפון להרשמה:0548459089 לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ריקוד ומחול

בלט-ספיר 4-5 16:00
בלט - ספיר דוד יום שני שעות: 16:00-16:45 גילאי 4-5 לפרטים
היפ הופ א-ג 16:30
היפ הופ-ידין מילר כיתות א'-ג' יום רביעי 16:30-17:30 198 ש"ח לפרטים
היפ הופ ד' ומעלה
היפ הופ-ידין מילר ד' ומעלה יום רביעי 17:30-18:30 198 ש"ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי גנים

גן - גן רימון
גן הורים - גן רימון תשלום חודשי - 200 ש"ח לפרטים
גן - גן רמת מוצא
גן הורים - רמת מוצא - תשלום חודשי 780 ש"ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים