מנהל קהילתי בית הכרם

חוברת הפעילות שלנו

בחוברת זו מוצג מגוון הפעילויות שלנו, אתם מוזמנים להיתרשם ולהרשם.
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

אקרובטי ג.חובה 18:00
אקרובטים על ידי מדריכי מכבי אקרובט גילאי גן חובה יום ג' 18:00-18:45 מחיר: 160 ש"ח לפרטים
אקרובטים א-ג יום א'
אקרובטים על ידי מדריכי מכבי אקרובט לכתות א-ג' ביום א' 17:00-18:00 מחיר: 195 ש"ח לפרטים
אקרובטים א-ג ימי א+ג
אקרובטים על ידי מדריכי מכבי אקרובט לכתות א-ג' בימים א' + ג' 16:00-17:00 מחיר: 295 ש"ח לפרטים
אקרובטים ג-ו ימי א+ג
אקרובטים על ידי מדריכי מכבי אקרובט לכתות ג-ו' ימים א+ג 15:00-16:00 מחיר: 295 ש"ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

אקרובטים ג.חובה 17:15
אקרובטים על ידי מדריכי מכבי אקרובט גילאי גן חובה יום ג' 17:15-18:00 מחיר: 160 ש"ח לפרטים
בי"ס לכדורסל בנות
בית ספר לכדורסל לבנות עם מקס ספטר ימים ג+ה לפרטים
התעמלות - אוסט' חיה א+ד
אוסטופורוזיס חיה ימים א + ד יום א שעה 17:30 - 18:15 יום ד שעה 17:10 - 17:55 לפרטים
התעמלות - נשים דנה ב+ה 10:15
התעמלות נשים עם קיזילשטיין דנה ימים ב + ה שעה 10:15 לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

התעמלות - נשים דנה ב+ה 7:50
התעמלות נשים עם קיזלשטיין דנה ימים ב + ה שעה 7:50 לפרטים
התעמלות - נשים דנה ב+ה 8:45
התעמלות נשים עם קיזלשטיין דנה ימים ב + ה שעה 8:45 לפרטים
התעמלות - נשים דנה ב+ה 9:30
התעמלות נשים עם דנה קיזלשטיין ימים ב - ה שעה 9:30 לפרטים
התעמלות גברים 20:00
התעמלות גברים עם איילת פונס לבנון ימי ב +ה שעה 20:00 לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

התעמלות גברים א'+ד'
התעמלות בריאותית גברים - חיה אברהם יום א' 16:30 - 17:15 יום ד' 16:15 - 17:30 לפרטים
התעמלות נשים 8 ב+ה
התעמלות נשים עם תמי דן ימים ב + ה שעה 8:00 לפרטים
התעמלות נשים א+ד 18:00
התעמלות נשים עם תמי דן ימים א + ד שעה 18:00 לפרטים
התעמלות נשים א+ד 8:15
התעמלות נשים עם תמי דן יימים א + ד שעה 8:15 לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

התעמלות רפואית - אוסט' איילת 10:10
אוסטופרוזיס עם איילת לבנון פונס בימים א +ד שעה 10:10 לפרטים
התעמלות רפואית - אוסט' איילת 11:00
אוסטופרוזיס איילת ימים א +ד 11:00 לפרטים
התעמלות רפואית - אוסט' איילת 11:50
אוסטופורוזיס איילת ימים א +ד לפרטים
התעמלות רפואית - אוסט' איילת 19:00
אוסטופורוזיס איילת ימים + ה בשעה 19:00 לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

התעמלות רפואית - אוסט' איילת 9:20
התעמלות אוסטופרוזיס עם איילת לבנון פונס לפרטים
התעמלות רפואית - אוסט' אלה ב+ה 16:40
אוסטופורוזיס עם אלה קירשנבאום ימים ב + ד שעה 16:40 לפרטים
התעמלות רפואית - אוסט' אלה ג+ה 8:00
אוסטופורוזיס אלה בוקר שעה 8:00 ימים ג + ה לפרטים
התעמלות רפואית - אוסט' אלה ג+ה 8:50
אוסטופרוזיס עם אלה קירשנבאום ימים ג + ה שעה 8:50 לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

התעמלות רפואית - אוסטו' אלה ב+ה 17:30
אוסטופורוזיס עם אלה קירשנבאום ימים ב + ה שעה 17:30 לפרטים
טאקוונדו ג' ומעלה
טאקוונדו עם סרגיי לקטור יום ב' 17:00-18:00 לפרטים
טאקוונדו גן חובה-ב'
טאקוונדו עם סרגיי לקטור יום ב' 16:15-17:00 לפרטים
טניס א'-ב' ימי א+ד
טניס עם מדריכי חברת סטאול הדרכות ימי א+ד בין השעות 16:00-16:45 לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

טניס א'-ב' ימים ב+ה
טניס עם מדריכי חברת סטאול הדרכות ימים ב+ה בין השעות 16:00-16:45 לפרטים
טניס ג'-ד' ימים א+ד
טניס עם מדריכי חברת סטאול הדרכות ימי א+ד בין השעות 16:45-17:00 לפרטים
טניס ג'-ד' ימים ב+ה
טניס עם מדריכי חברת סטאול הדרכות ימים ב+ה בין השעות 16:45-17:30 לפרטים
טניס ה'-ו' ימים א+ד
טניס עם מדריכי חברת סטאול הדרכות ימי א+ד בין השעות 17:30-18:15 לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

טניס ה'-ו' ימים ב+ה
טניס עם מדריכי חברת סטאול הדרכות ימים ב+ה בין השעות 17:30-18:15 לפרטים
טניס ז-ח ימים א+ד
טניס עם מדריכי חברת סטאול הדרכות ימי א+ד בין השעות 18:15-19:00 לפרטים
טניס ז-ח ימים ב+ה
טניס עם מדריכי חברת סטאול הדרכות ימים ב+ה בין השעות 18:15-19:00 לפרטים
טניס מבוגרים 19:00
טניס מבוגרים בהדרכת אבי גרין יום ד' שעה 19:00 לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

טניס נבחרת
נבחרת טניס הרישום רק באישורו של אבי גרין לפרטים
יוגה יעל 19:30
יוגה בהדרכת יעל קרני יום ג' שעה 19:30 לפרטים
כדורגל א' יום ג 17:00
מדריך: עופר יחזקאלי הרשמה במזכירות 128 ש"ח לפרטים
כדורגל א' יום ג 17:45
מדריך: עופר יחזקאלי הרשמה במזכירות 17:45-18:30 לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

כדורגל ב' א+ה 16:00
מדריך: עופר יחזקאלי הרשמה במזכירות ראשון+חמישי 16:00-17:00 לפרטים
כדורגל ב' יום ג 15:30
מדריך: עופר יחזקאלי הרשמה במזכירות יום שלישי 15:00-16:15 לפרטים
כדורגל ג' ב+ד 15:00
מדריך: עופר יחזקאלי הרשמה במזכירות לפרטים
כדורגל גן יום ג 16:15
מדריך: עופר יחזקאלי הרשמה במזכירות מחיר: 128 ש"ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

כדורגל ד' א+ה 15:00
מדריך: עופר יחזקאלי הרשמה במזכירות לפרטים
כדורגל ד' ב+ד 16:00
מדריך: עופר יחזקאלי הרשמה במזכירות לפרטים
כדורגל ו' ב+ד 17:00
מדריך: עופר יחזקאלי הרשמה במזכירות לפרטים
כדורגל ז'-ח'
מדריך: אייל אברהמי ימים ב+ד בין השעות 18:00-19:00 לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

כדורגל ט-י
כדורגל עם אייל אברהמי ימים ב+ד בין השעות 19:00-20:00 לפרטים
כדורגל י"א-י"ב
כדורגל עם אייל אברהמי בימים ב+ד בין השעות 20:00-21:00 לפרטים
כדורגל נשים 21:00
כדורגל נשים בהדרכת הפועל קטמון יום ד' שעה 21:00 לפרטים
כדורסל כתה א'
בית ספר לכדורסל עם מקס ימים ב+ד בין השעות 15:45-16:30 לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

כדורסל כתה ב'
בית ספר לכדורסל בנים עם רפי מצגר ועידו ברגמן ימים א+ד בין השעות 15:45-16:30 לפרטים
כדורסל כתה ג'
בית ספר לכדורסל בנים עם רפי מצגר ועידו ברגמן ימים א+ד בין השעות 15:00-15:45 לפרטים
כדורסל כתה ד 2
בית ספר לכדורסל בנים עם מקס ספטר - קבוצה נוספת ימים ב+ד בין השעות 15:45-16:30 לפרטים
כדורסל כתה ד'
בית ספר לכדורסל בנים עם מקס ספטר ימים ב+ד בין השעות 15:00-15:45 לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

כדורסל כתות ה'-ו'
בית ספר לכדורסל בנים כתות ה-ו עם מקס ספטר ימים ב + ה שני: 16:30-17:15 חמישי:15:00-15:45 לפרטים
כדורסל נשים 20:00
כדורסל נשים עם ספטר מקס יום ב' שעה 20:00 לפרטים
מנוי סטודיו "כרם"
מנוי לסטודיו לפי מערכת לפרטים
נינג'ה אקט 2-4 16:15
נינג'ה אקטיבי (ספורטאים צעירים) גל ירדני 2-4 + הורים מחיר 185 ש"ח עד 18 ילדים בקבוצה לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

נינג'ה אקט 4-5 17:00
נינג'ה אקטיבי (ספורטאים צעירים) עם גל ירדני גילאי 4-5 17:00-17:45 יום חמישי עד 22 בקבוצה לפרטים
נינג'ה אקט 4-5 17:45
נינג'ה אקטיבי (ספורטאים צעירים) עם גל ירדני לכתות ג'-ו' 15:30-16:15 לפרטים
נינג'ה אקט ג-ו 15:30
נינג'ה אקטיבי (ספורטאים צעירים) עם גל ירדני כיתות ג' - ו' 15:30-16:15 מחיר: 185 ש"ח לפרטים
נינג'ה אקט ג-ו 19:15
נינג'ה אקטיבי (ספורטאים צעירים) עם גל ירדני לכתות ג'- ו' 19:15-20:00 לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

נינג'ה אקט גן חובה-ב
נינג'ה אקטיבי (ספורטאים צעירים) גן חובה-ב' יום חמישי 18:30-19:15 מחיר: 185 ש"ח לפרטים
פלדנקרייז גבי ב 7:45
התעמלות פלדנקרייז עם גבי מינצברג יום ב שעה 7:45 לפרטים
פלדנקרייז גבי ד 8:00
התעמלות פלדנקרייז עם גבי מינצברג יום ד שעה 8:00 לפרטים
פלדנקרייז עמי יום ו'
פלדנקרייז עם עמי שפיר יום ו שעה 7:45 לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

פלמנקו מתקדמות שלישי
פלמנקו נשים מתקדמות בימי שלישי בין השעות 18:30-20:00 מדריכה מיכאלה לפרטים
צ'י קונג 8:30
צ'י קונג בהדרכת גרייצר איילה יום ג' שעה 8:30-10:00 מחיר 240 לפרטים
קארטה גן חובה+א'
שוטוקאן עם יוסי צור יום ב' בין השעות 16:15-17:00 לפרטים
קארטה יואל 19:30
קראטה יואל בהדרכת יערי יואל ימים א' + ד' שעה 19:30 לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

קארטה לכתות ב'-ד'
שוטוקאן עם יוסי צור יום ד' בין השעות 16:30-17:15 לפרטים
קארטה לכתות ה'-ח'
שוטוקאן עם יוסי צור ביום ב' - 17:10-18:25 ביום ד' 17:30-18:45 לפרטים
קבוצת ריצה 5:45
קבוצת ריצה בהדרכת זמיר אייל יום ב +ד שעה 5:45 לפרטים
קפוארה גן+א'
קפוארה עם שמואל דרמון גן חובה-א' יום ראשון שעות 16:30-17:15 לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ספורט והתעמלות

קפוארה כתות ב+ג
קפוארה עם שמואל דרמון כיתות ב'-ג' יום ראשון שעות 17:15-18:15 לפרטים
קפוארה כתות ד' ומעלה
קפוארה עם שמואל דרמון לכתות ד' ומעלה יום ראשון בין השעות 15:30-16:30 לפרטים
ריקוד ותנועה א 9:15
ריקוד ותנועה עם לאה סדרד יום ג' שעה 9:15 לפרטים
ריקוד ותנועה ד 16:45
ריקוד ותנועה עם לאה סדרס יום ד' שעה 16:45 לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי חברה וקהילה

ברידג'
ברידג' בהדרקכת אבי רוזנטל מתחילים/מתקדמים יום חמישי 09:00-11:00 בבית הועד רח' החלוץ 33 לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי אומנות

חיזוק עם חיבוק - סדנא
סדנא לליווי התפתחותי מדריכה: גלי מדינה 0505511525 גיל: 3-6 יום רביעי 11:30-12:30 197 ש"ח ל4 מפגשים לפרטים
סדנא לתחזוקת בית
מדריך: אורן כהן רביעי 19:30-21:30 מחיר: 312 ש"ח לפרטים
סדנת מיינדפולנס
איריס אקרמן חמישי 10 מפגשים 19:30-20:30 לפרטים
ספרדית מתחילים
מדריך: מנואל זקורנבלוט רביעי 19:00-20:30 לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי אומנות

ציור בצבע טריפון זוה
ציור בצבע במגוון טכניקות מיועד לבעלי ניסיון ברישום וציור שעה 19:00 עד 21:30 בהדרכת טריפון זהר לפרטים
ציור ופיסול ב-ג שני
שם המדריכה: מיכל שיזף יום שני 16:30-17:30 מחיר: 198 ש"ח תשלום נוסף 22 שח עבור חומרים לפרטים
ציור ופיסול ד' ומעלה
ציור ופיסול כתה ד' ומעלה יום שני שעה 17:30 - 19:30 מחיר: 285 ש"ח מדריכה : מיכל שיזף תוספת תשלום עבור חומרים 26 שח לפרטים
ציור ופיסול כיתה א'
ציור ופיסול כתה א' יוםשלישי מחיר: 198 ש"ח שעה 17:00-18:00 מדריכה : שיזף מיכל תשלום נוסף עבור חומרים 22 שח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי אומנות

ציור לבעלי ניסיון
רישום וציור ערב - לבעלי ניסיון ברישום וציור שעה 20:30 עד 22:30 בהדרכת אזולאי אמיר לפרטים
ציור מתחילים וממשיכי
רישום וציור ערב מתחילים וממשיכים שעה 19:30 עד 21:30 בהדרכת אזולאי אמיר לפרטים
קרמיקה 16:30-17:45
יום ראשון מחיר: 252 ש"ח לפרטים
קרמיקה 18:00-19:15
יום ראשון מחיר: 252 ש"ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי אומנות

קרמיקה ראשון 10:30
קרמיקה למבוגרים ערב משעה 19:30 עד 22:30 עם כרמי אנה תוספת תשלום 50 ש"ח כל חודש לפרטים
קרמיקה ראשון 19:30
קרמיקה מבוגרים בוקר משעה 10:30 עד 13:30 עם כרמי אנה תוספת תשלום 50 ש"ח לחומרים כל חודש לפרטים
רוסית מדוברת
רוסית מדוברת דר' בלה טוקרסקי יום שלישי 19:30-21:30 לפרטים
ריקודים סלוניים
מדריך: משה צרפתי יום חמישי 20:00-23:00 מחיר: 260 ש"ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי מוסיקה ואמנויות הבמה

בלט שני גיל 7 17:30
מדריכה: דוד ספיר מחיר: 192 ש"ח בתיאום שעות עם המדריכה לפרטים
בלט שני גיל 4 16:00
מדריכה דוד ספיר מחיר 192 שח בתיאום שעות עם המדריכה לפרטים
בלט שני גיל 5+ 16:45
מדריכה: דוד ספיר מחיר: 192 ש"ח בתיאום שעות עם המדריכה לפרטים
ריקודים סלונים - מסיבה
מורה: משה צרפתי מחיר מסיבה: 92 ש"ח חמישי 20:00-23:00 לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי מוסיקה ואמנויות הבמה

תנועה מגע וצליל
מדריכה: גלי מדינה יום חמישי שעות: 16:30-17:00 מחיר: 167 ש"ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי יזמות טכנולוגיה ומדע

מדעי הטבע - חובה+א'
מדעי הטבע-חובה+א' יוסי צור חובה-א יום שלישי 16:30-17:30 מחיר: 224 ש"ח לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי למידה

אילוף כלבים א'-ג'
אילוף כלבים א'- ג' שעה 16:30 עד 17:30 עם יעל וליזי לפרטים
אילוף כלבים ד'-ו'
אילוף כלבים ד'- ו' יום חמישי שעה 17:30 עד 18:30 עם יעל וליזי לפרטים
טיסנאות א'-ג'
טיסנאות א' - ג' שעה 16:30 עד 17:15 בהדרכת שלום ישראל כולל חומרים לפרטים
טיסנאות ד'-ו'
טיסנאות ד' - ו' משעה 17:15 עד 18:00 בהדרכת שלום ישראל כולל חומרים לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי למידה

מבוכים ודרקונים ג+ו'
מבוכים ודרקונים ג' - ו' בהפעלת פגסוס יום שני 16:00-17:30 לפרטים
מבוכים ודרקונים ז' ומעל
מבוכים ודרקונים ז' ומעלה לפרטים
פיתוח החשיבה ד' ומעל
פיתוח החשיבה ד' ומעלה שעה 16:00 עד 17:15 מדריכי חברת קורטקס לפרטים
פיתוח חשיבה ב'- ג'
פיתוח החשיבה ב' ג' שעה 17:15 עד 18:30 מדריכי חברת קורטקס לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ריקוד ומחול

בייבי בלט 2.5-3
בייבי בלט 2.5-3 לפרטים
בייבי בלט 3-3.5
בייבי בלט 3-3.5 לפרטים
בייבי בלט 3.5-4
בייבי בלט 3.5-4 לפרטים
בלט שני 7.5-9 18:15
מדריכה: דוד ספיר מחיר: 192 בתיאום שעות עם המדריכה לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ריקוד ומחול

בלט שני 9.5-12 19:00
מדריכה: דוד ספיר מחיר: 192 שח בתיאום שעות עם המדריכה לפרטים
ג'אז כיתות א' ב'
ג'אז כיתות א' ב' יום ד' 16:00-16:45 מדריכה לינוי חן לפרטים
ג'אז כיתות ה' ומעלה
ג'אז כיתות ה' ומעלה יום רביעי 17:45-19:00 212 שח מדריכה לינוי חן לפרטים
היפ הופ כיתה ב'-ד'
היפ הופ כיתה ב'-ד' יום ראשון 16:30-17:30 מדריכה: הגר לוי לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ריקוד ומחול

היפ הופ כיתה ה' ומעל
היפ הופ כיתה ה' ומעלה יום ראשון 17:30-18:30 מדריכה הגר לוי לפרטים
פלמנקו כיתה ה' ומעלה
פלמנקו כיתה ה' ומעלה מתקדמות מדריכה מיכאלה הררי לפרטים
פלמנקו כיתות ב' ד'
פלמנקו כיתות ב' ד' מתחילות מדריכה מיכאלה הררי לפרטים
פלמנקו ממשיכות
פלמנקו ממשיכות מדריכה מיכאלה לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים
מנהל קהילתי בית הכרם

חוגי ריקוד ומחול

פלמנקו ממשיכות בוקר
פלמנקו ממשיכות - בוקר מדריכה מיכאלה לפרטים
פלמנקו מתחילות
פלמנקו מתחילות מדריכה מיכאלה לפרטים
פלמנקו מתקדמות ראשון
פלמנקו נשים מתקדמות בימי ראשון בין השעות 18:30-20:00 מדריכה מיכאלה לפרטים
טלפון: 02-5020721
פקס: 02-6427612
כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים 91031 ירושלים