חיפוש באתר

תכנון ובנייה

תכנון ובנייה

תכנון ובנייה

את התחום מרכזים המתכנן השכונתי, ליאור שלם והרכזת הקהילתית גלי טייג בנושאים הבאים:

*הפעלת הוועדה לתכנון פיזי

* שמירה על אופי השכונה וייצוג האינטרס השכונתי על ידי תיאום בין הרשויות השונות, ממלכתית ועירונית בנושאים הפיזיים הקשורים לשכונה.

* מעקב אחרי מדיניות הרשויות השונות ביחס לפרוייקטים הנוגעים לשכונה
והמובאים לדיון בועדות התכנון והבנייה, המקומית והמחוזית.

* יעוץ לתושבים בנושאים כמו: איכות הסביבה, ניקיון, מפגעים,פקוח עירוני ועוד.

* תעבורה

*ליווי פרוייקטים של בנייה בעלת משמעות כלל שכונתית תוך שמירה על אופי
השכונה והאינטרס השכונתי הרחב.

* סיוע לתושבים ומתן תמיכה לוגיסטית בהתארגנות לקידום איכות החיים בשכונה כולל הגשת התנגדויות
לתוכניות הנוגדות את אופי השכונה ופוגעות באיכות החיים בה.

* מידע לתושבים - פרסום והפצה של חומר בנושאים הקשורים להיבטים הפיזיים
בשכונה.

* ריכוז נושא איכות הסביבה - פעולה משותפת עם התושבים והעירייה ובניית
פרוייקטים בשיתוף בתי הספר בשכונה לקידום הנושא.

* ליווי בהכנת תוכנית המיתאר לבית הכרם, אשר תקבע קריטריונים ברורים
לתכנון ובנייה בשכונה ותמנע פיתוח לא מבוקר.לידיעת התושבים!

ניתן להשאיר הודעות למתכננת קהילתית אורבני (פיזי)

של שכונת בית הכרם - אריאלה קורנפלד, במזכירות המרכז הקהילתי 

טלפון: 02-5020721

צרו קשר:
  • מנהל קהילתי בית הכרם
  • שדרות הרצל 137, ירושלים 91031
  • ירושלים
  • 02-5020721
  • פקס: 02-6427612
מתנסנט חוגים