חיפוש באתר

פרוטוקלים - וועדות פיזיות

סיכום דיון ישיבת הוועדה הפיזית מתאריך 22/5/2018

סיכום דיון ישיבת הוועדה הפיזית מתאריך 22/5/2018

נוכחים:
חברי הוועדה: דני טאובר- יו"ר, מיכאל לובלינג, אתי אברהמי, ערן רזין, ליאת דופור דרור, עמוס דר, אבינדב בגין
צוות: אריאלה קורנפלד- מתכננת שכונתית, גלי טייג-ברין- עו"ק אלישבע ריגבי, רות שפרלינג, , יהודה גודמן, מלי דורון
תושבים נוספים: עוזי זית, שוקי שדה
אורחים: אליעז גבאי - נציג בעלי מלון רייך, עו"ד שלומי שריקי, אדר' מיכל דלה פרגולה

נושא 1: סטטוס שיפור גני המשחקים בשכונה
מציג: מיכאל לובלינג,
אנחנו מכינים בקשות לשיפור הגנים בשכונה,
אין לעירייה היכולת לבצע את כל הגנים באותה שנה,
העלינו עדיפות לגן ברח' ביאליק ולגן במעבר לרח' התומר ויצאו לביצוע ב- 2018-2019.
כל התכנון יהיה בשיתוף הציבור , בגן תומר כבר נערך מפגש תושבים ראשוני בו הוגדרו צרכים וחלומות. גן ביאליק נבחר להיות פיילוט ברובע לנוהל שיתוף ציבור נרחב, המהלך בשיתוף הרובע.

נושא 2: הצגת בינוי במלון רייך
אליעז: הבעלים של המלון הם קבוצת YVEL,
תכנית מתאר 16000 הפכה את איזור המלון לאי, (היעוד כרגע הוא מסחר, בית אבות, תיירות) לפיכך העירייה מאפשרת ליזמים לדבר גם על שינוי ייעוד.
מחכים למשרד התיירות שיאשר את שינוי היעוד.
מיכל:
נבדקו האפשרויות להשאיר את הפונקציונליות כמלון, או לחילופין ליזום שינוי ייעוד למגורים. הגענו למסקנה שעדיף לנו ליזום שינוי למגורים, כי תוכנית כלכלית למלון דורשת 200 חדרים, מה שיעמיס על השטח.
מציגה באמצעות שקפים את המתחם המוצע כפינוי בינוי.
ההצעה מדברת על 38 -40 יח"ד, 52 חניות, אחוזי בניה של 120% ולא של 105%, 4 קומות בכל חתך, מבנה לגן ילדים בחלק העליון של המגרש לכיוון רחוב החלוץ. קווי הבניין על פי תוכנית בית הכרם. החריגה מאזור מגורים א' הוא תוספת של 15%.
מלי: לדעתי חסרות חניות בפרויקט והפרויקט יעמיס על החניות בשכונה, אין התייחסות למגרש החניה הצמוד למגרש. .
עמוס: שואל על תמהיל דירות. התשובה של מיכל: בין 70 מ"ר ל- 130 מ"ר.
עמוס: החניה מתוכננת עם מעלית. ידוע שזו בעיה תפעולית.
ליאת: יש בעיה לשלב כניסה לחניה מתוך הצומת מאחר וכל הצומת נמצאת בשיפוע במעלה הרחוב. ממליצה לשקול כניסה אחרת.
תמ"א 12 - מחייב החלפת שטחים.
רות: עומס של 40 יח"ד יוצר עומס על האזור והצומת.
אלישבע: מי שהולך ברח' שחר רואה 6 קומות בניין. מיכל: זה לא המצב, מדובר על 4 קומות.
אלישבע: יש להכליל את המתחם באזור מגורים א' בלבד.
מיכאל: בשעות 08:00 ו- 16:00 יש עומסי תנועה בכל מקום.
יהודה: יש להגביל את גובה הגדר במתחם ל-1.2 מ' ומעליה צמחיה. מיכל מסכימה.
בנושא עצים: יש כיום 60 עצים במתחם. התכנית מורידה בערך חצי. צריך להוסיף פירוט של סוגי העצים ומיקומם אשר יינטעו במקום אלה שייגדעו. צריך אדריכל נוף.
בנושא תוספת אחוזי בנייה: כל אחוז בניה נוסף בא על חשבון עץ. מיכל עונה: הדבר לא ישפיע על התכסית.
יהודה: מספר הדירות לפי התרשימים שנשלחו לנו לא מגיע ל- 40.
האינטרס של השכונה הוא להפחית את מספר היח"ד הפרויקט.
התכנית גבוהה מידי, היא הולכת לכוון של 4+ ולא לכוון של 3+
שוקי שדה: מה קורה לגבי מסחר? תשובה: לא נדון כרגע.
עוזי זית: אני מתבייש בהתנהגות תושבי השכונה.
מציע לבחון את צמצום נפח הדירות מבלי לפגוע בשטח הכולל או במספר החניות.
(הערה לפרוטוקול של דני טאובר: הדיון נערך באווירה מתוחה שכללה גם התפרצויות מצד מספר קטן של נוכחים כנגד המציגים וכנגד חלק מחברי הוועדה הפיזית)
אבינדב: נושא שימור העצים לא ברור. אין טעם לשמר את כל סוגי העצים. יש עצים שצריך אפילו לסלק, כמו האילנטה, שני עצים חשובים בתוכנית שיש לשמר וכרגע הם לעקירה : אלה בגובה 9 מטר ודפנה .
התשתית לכל עץ חייבת לאפשר את גדילת העץ. חובה להכניס את השיקולים האלה לתכנית. ברור לנו שהקבלן לא ייתן את הדעת על זה. לחייב שינטעו 10-12 עצים גדולים.
גלי: מה לגבי שיוך הגינות לדירות? מיכל: בחלק ישוייך, בחלק לא ישוייך.
גלי: מבקשת מהנוכחים לאפשר לזולת לדבר בצורה מכובדת ולכבד את האורחים שלנו.
מיכאל: נצטרך ללמוד איך לנהל דיון גם עם תושבים.
מיכאל: הצגת התכנית וההדמיות היו מאד נגישות.
גלי: האם גן הילדים המתואר בתכנית הוא מטלת יזם? תשובה: כן.
יהודה: מציע לוותר על קומת חנייה תחתונה.
אליעז: הפגישה עזרה לכולם להבין את התכנית.

המשך הדיון ללא האורחים.
דני מציג דילמה: האם עדיף מלון? או עדיף מגורים?
יש הסכמה מלאה שלא רוצים מלון
יש הסכמה מלאה לכך שרוצים להכליל את האזור בתוך איזור מגורים א' ולהכליל עליו את כללי האזור.
ערן: האינטרס שלנו הוא צמצום היח"ד והגדלתם כך שיהיו יותר חניות פר דירה. צריך גם לוודא שבאמת מספר החניות יהיה כמובטח.
אנחנו צריכים להגיש כל הזמן התנגדויות משום שההתייחסות לתהליך תהיה כמו בשוק.
עמוס: הפרויקט מבחינה אדריכלית נראה טוב.
ליאת: התוכנית לא רעה, כיום המלון הוא 6 קומות,אבל הם כן עולים בנפחים, יש לבחון את הנושא התנועתי.
מיכאל: צריך להנגיש את התכנית, צריך לבקש מהם את הנתונים אשר גרמו להם להחליט ללכת על מגורים.
ליאת: לדרוש שכל שינוי שלהם יהיה סטייה ניכרת. מציעה לבקש מרותי שפרנט או אלדד לבחון את נספח התנועה.

רשם : דני

צרו קשר:
  • מנהל קהילתי בית הכרם
  • שדרות הרצל 137, ירושלים 91031
  • ירושלים
  • 02-5020721
  • פקס: 02-6427612
מתנסנט חוגים