מרכז קהילתי בית הכרם


_dbstemplates/article.asp
חברה וקהילה

חברה וקהילה
רכזת: גלי ברין-טייג

העצמת תושבים  ושימור אופי השכונה

המרכז הקהילתי בבית הכרם פועל בשיתוף מלא של התושבים בעשייה, בחשיבה ובאחריות, בהתייחס להיבטים הפיזיים והחברתיים של החיים בשכונה ובפיתוח תחושת הזהות והשייכות, תוך הדגשת כוח ההתארגנות וחיזוק הקהילה.

העבודה הקהילתית בשכונה נגזרת מן הצרכים והתחומים העיקריים בה הם: העצמת תושבים וייצוגם על פי האינטרס השכונתי, שימור אופי השכונה, פיתוח קהילתי ותכנון חברתי, פיתוח מנהיגות קהילתית ויצירת התארגנות של תושבים לפעולות בקהילה לקידום רווחתם בתחומי החינוך, התרבות הרווחה ואיכות הסביבה.

אנו פועלים להגברת מעורבות התושבים בקביעה ותכנון של מדיניות שכונתית והתאמת התוכניות שקובע המימסד לאופי השכונה וצרכיה בדרכים הבאות:


* יצירת שינוי על ידי העלאת המודעות לנושאים משותפים ושיתוף התושבים בכל התהליכים.

* יצוג אינטרסים שכונתיים מול גורמי המימסד השונים.

* פיתוח שירותים מקומיים ברמת הקהילה

* יצירת דיאלוג בין התושבים לגורמים השונים ובינם לבין עצמם בתחומים האמורים.

* ריכוז וליווי ועדות נושאיות משותפות לתושבים ואנשי מקצוע כמו: הוועדה לתכנון 
   
פיזי, פורום מוביל חינוך, ועדת היגוי, קשישים, וועדת עיתון וכדומה. 
                              

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

הועדות הפועלות בשכונה

1. פורום מוביל חינוך
הפורום הוקם במטרה לקיים חשיבה משותפת ולקבוע מדיניות של הפעלת הנוער והילדים בשכונה. הפורום מאגד בתוכו הורים תושבי השכונה, נציגי הגורמים השונים העוסקים בנוער ובחינוך בשכונה:- בתי-הספר, שבט הצופים, ותושבים העוסקים במקצועות הנוגעים לחינוך ונוער וכו'.

2. הוועדה לתכנון פיזי  
ועדה כלל שכונתית שבה חברים תושבי השכונה ואנשי מקצוע. הוועדה עוסקת בתחום האורבני והתכנוני בנושאים הבאים: תב"ע, תעבורה ותחבורה, תכנון פיזי של השכונה, איכות הסביבה, שימור אופייה של השכונה ואיכות החיים בה ותוכנית המתאר הממשיכה להתגבש בימים אלה.(לחץ כאן לעדכונים)

 3.מערכת העיתון"עת הכרם"
הוועדה מהווה את מערכת העיתון השכונתי "עת הכרם" ומשתתפים בה תושבים הפעילים בכתיבה ובהפקת העיתון.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

תכנון ובנייה

את התחום מרכזים המתכנן השכונתי, ליאור שלם והרכזת הקהילתית גלי טייג בנושאים הבאים:

*הפעלת  הוועדה לתכנון פיזי

* שמירה על אופי השכונה וייצוג האינטרס השכונתי על ידי תיאום בין הרשויות השונות, ממלכתית ועירונית בנושאים הפיזיים הקשורים לשכונה.

* מעקב אחרי מדיניות הרשויות השונות ביחס לפרוייקטים הנוגעים לשכונה 
     והמובאים לדיון בועדות התכנון והבנייה, המקומית והמחוזית.

* יעוץ לתושבים בנושאים כמו: איכות הסביבה, ניקיון, מפגעים,פקוח עירוני ועוד.

* תעבורה

*ליווי פרוייקטים של בנייה בעלת משמעות כלל שכונתית תוך שמירה על אופי
    השכונה והאינטרס השכונתי הרחב.

* סיוע לתושבים ומתן תמיכה לוגיסטית בהתארגנות לקידום איכות החיים בשכונה כולל הגשת התנגדויות
    לתוכניות הנוגדות את אופי השכונה ופוגעות באיכות החיים בה.

* מידע לתושבים - פרסום והפצה של חומר בנושאים הקשורים להיבטים הפיזיים
     בשכונה.

* ריכוז נושא איכות הסביבה - פעולה משותפת עם התושבים והעירייה ובניית
    פרוייקטים בשיתוף בתי הספר בשכונה לקידום הנושא.

* ליווי בהכנת תוכנית המיתאר לבית הכרם, אשר תקבע קריטריונים ברורים
    לתכנון ובנייה בשכונה ותמנע פיתוח לא מבוקר.

 

לידיעת התושבים

ניתן להשאיר הודעות למתכננת קהילתית אורבני (פיזי)

של שכונת בית הכרם- אריאלה קורנפלד
 במזכירות המרכז הקהילתי

טלפון: 02-5020721
---------------------------------------------------------------------------

הגיל השלישי
 (קשישים)

מערך השירותים הניתנים לקשישים בשכונה בנוי על ההכרה וההתמודדות עם צרכי האוכלוסייה המבוגרת המהווה חלק מהקהילה. מערך זה כולל: בניית מסגרות תומכות ומסייעות ובניית שירותים ייחודיים לצרכיה, מעבר להשתלבות במסגרת כלל פעולות המתנ"ס. כל זאת תוך תכנון ניצול מלא של הזמן הפנוי העומד לרשות הקשישים, שמירה על מעורבות ומעמד בקהילה בה הם מתגוררים, קשירת יחסים חברתיים משמעותיים עם בני דורות צעירים מהם והחשוב מכל - שימורה של תחושת החיוניות והערך העצמי.

א. המוקד  המקיף לקשיש

המוקד מופעל על ידי אגף הרווחה בעיריית ירושלים בשיתוף המרכז הקהילתי. ומטרותיו הן:

1. הגברת הזמינות והנגישות של השירות הניתן לאוכלוסיית הקשישים.
2. איתור קשישים במצבים של סיכון,  מוגבלים או לא מתפקדים.
3. הבטחת מענה קונקרטי לצרכיהם של הקשישים בשכונה.
4. הבטחת רשת תמיכה ושרותים לקשישים ולמוגבלים.

השירותים הניתנים:
* שרותי מידע וייעוץ, זכויות וחוקי הגנה, חוק ביטוח סיעוד, שירותי בריאות

         כתובת המוקד לקשיש: בית הוועד הישן, רח' החלוץ 33.

טלפונים: 6520384 , 6525964

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 שכונה תומכת
לחיות טוב בבית ובקהילה

שכונה תומכת הינה תוכנית שנועדה לספק קשת רחבה של שירותים לשיפור איכות חייו של האדם המבוגר בביתו, תוך שמירת איכות חייו, עצמאותו ופרטיותו התוכנית מופעלת על יד חברת "תיגבור" בשיתוף עיריית ירושלים, משרד העבודה והרווחה, אש"ל והמרכז הקהילתי בבית הכרם.
התוכנית כוללת מערך שירותים בתחומי הבריאות, תחזוקת הבית, בטחון אישי, פעילות חברתית ותרבותית ושירותי מידע.
.

השירותים שניתן לקבל במסגרת התוכנית הינם:

* שירותים רפואיים - 24 שעות בימממה.

* שירותי חירום - 24 שעות ביממה

* אוזן קשבת ואב בית, לקשר אישי ותיקונים קלים בבית.

* פעילות חברתית ותרבותית מגוונת.

                                  לפרטים נוספים ולהצטרפות ניתן להתקשר
לציון עמיאל- אב השכונה :
טלפון: 050-8290665

חברת "תגבור" - קהילה תומכת - 03-5598222

---------------------------------------------------------------------------------------------------

מועדון וותיקי בית הכרם

פרטים ראה במדור: גיל הזהב (תפריט ימני באתר הבית)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

עיתון השכונה "עת הכרם" 

עיתון שכונתי הממלא תפקיד של קשר ואינפורמציה בין תושבי השכונה, בינם לבין מוסדות השכונה ובין השכונה לגורמי חוץ.

העיתון הוא כלי ביטוי לצרכים של התושבים, להערות ולתגובות לנעשה בשכונה, ומאפשר להעלות על סדר היום נושאים הדרושים טיפול.

נשמח לפרסם בו מאמרים, תגובות, הצעות, שירים וסיפורים וכמובן גם תמונות מיוחדות, קריקטורות וכדומה.

ניתן לשלוח מכתבים למערכת וחומר לעיתון בדואר אלקטרוני: hadash_d@netvision.net.il

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 שיטור קהילתי

השוטר הקהילתי עוסק בפעילות יזומה תוך שילוב יחידות המשמר האזרחי הפועל בצמידות אליו, למען ביטחון תושבי השכונה ובמטרה להגביר את שיתוף הפעולה בין הקהילה למשטרה.

תפקידו של השוטר הקהילתי כולל: נוכחות, מניעה והרתעה, מתן שירותי משטרה, שילוב גורמים קהילתיים ואחרים למתן פתרונות מערכתיים, הפעלת מודלים קהילתיים/משטרתיים בין הקהילה למשטרה, והפעלת מתנדבי המשמר האזרחי.

 

המרכז לשיטור קהילתי מופעל בבניין ויצו - החלוץ 47

 השוטר הקהילתי החדש הוא : מתן יהודאי

ניתן לפנות אליו בטלפון : 0505065368

במקרים דחופים - יש להתקשר למוקד המשטרה 100

משמר אזרחי
בסיס הפעלה של מתנדבי המשמר האזרחי
 פועל כל ערב בבנין ויצו
רח' החלוץ 47 בית הכרם ירושלים
טל: 6535533

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

תנועות נוער 

 צופי שבט "בית-הכרם"
שבט הצופים הינו הינו תנועת נוער השייכת לתנועת הצופים הארצית והנהגת צופי ירושלים. השבט מונה כ- 300 חניכים. מקום פעולתו: בבנין שבט הצופים ברח' שלמה צמח.

שעות פעילות: ימי שלישי משעה 16:00 ובימי שישי משעה 14:00.

המתנ"ס והצופים מארגנים במשך השנה אירועים משותפים ופרוייקטים שכונתיים לרווחת התושבים.

 

שבט "אל-עד"
בבית- הכרם פועל שבט של צופים דתיים השייכים לארגון הצופים הכללי, ומונה כ-100 חניכים: שכבה צעירה א'-ח' ושכבה בוגרת לכיתות ט'-יב'. שעות פעילות: ימי שלישי ושבת בשעות אחה"צ. מקום הפעילות: סוף רח' רבי בנימין, כניסה מרחוב כרמון.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

למידע נוסף ניתן לפנות ישירות
 לרכזת חברה וקהילה:

גלי ברין-טייג
טלפון : 02-5020729
gali.kehila@gmail.com

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד